Šach po druhé

Dnes vám predstavím niekoľko úloh, pri ktorých využijete šachovnicu a jej označenie (teda trénujete orientáciu v tabuľke aj v  súradnicovom systéme), a hodnotu šachových kameňov. Hodnotu šachových kameňov nájdete v inšpirácii Spoza katedry – Šach po prvé.


(obr. 1)

Každá šachovnica je označená písmenami a číslami (obr. 1). Písmená sú od a – h (označujú stĺpce), čísla od 1 – 8 (označujú rady). Každé pole na šachovnici má teda svoje pomenovanie, tak isto ako my. Vľavo dole je vždy pole a1 a je čierne.

 

Úlohy pre prváčikov, ktoré dokážu riešiť už v septembri alebo v októbri:

 

Ak nemáte k dispozícií šachové súpravy, môžete si vytlačiť pre deti šachovnicu na papier a zalaminovať ju.

(obr. 2)

1) Urob krúžok na políčka, ktoré sa volajú: a1, b4, c7, e6, f8, g3, h2.
Niektoré deti nemajú problém priradiť políčku meno, iným pomôžeme s nápovednými obrázkami k písmenkám.

2) Urob na šachovnici na obr. 2 krížik na políčka c6, f6, c4, d3, e3, f4.

Vznikne smajlík.

3) Orientáciu na šachovnici môžete precvičovať pomocou hry Učiteľ velí:
Deti rozdelíte na dve polovice. Jednej polovici pridelíte čierne a druhej biele kamene (figúrky). Najlepšie je, ak je k dispozícii obria šachovnica, ale stačí aj obyčajná šachová súprava. Vyzvete po jednom dieťati z každej  skupiny, aby sa s jednou figúrkou postavili na políčka e1 a d1. To preto, aby mali obe strany rovnaké východiskové podmienky. Hra začína, keď učiteľ velí: „Biely a čierny, postavte svoju figúrku na políčko (napríklad) c6.“ To dieťa, ktoré svoju figúrku umiestni ako prvé, ju tam ponechá, protihráč si svoju odnesie späť do svojho tábora. Ak postavia figúrku na políčko súčasne – ostanú tam stáť obe figúrky. Učiteľ opäť velí a takto sa vystriedajú všetky deti zo skupiny. Ten, kto položí figúrku prvý, ju nechá na šachovnici, ten, ktorý to stihne ako druhý, si ju odnesie späť. Vyhrá skupina, ktorá má na šachovnici viac svojich figúrok.

Zásah a rady ostatných členov skupiny zvážte podľa atmosféry v triede.

4) Ďalší spôsob, ako trénovať orientáciu na šachovnici, je pomocou vyfarbovania. Dajte deťom prázdne, nevyfarbené šachovnice. Deti vyfarbujú políčka podľa povelov, ale s použitím vzorovej šachovnice. Napr. „Vyfarbi správne (podľa vzorovej šachovnice) 2. rad, 5. rad. Vyfarbi c stĺpec a f stĺpec.“ Môžete meniť farby polí: „Čierne polia vyfarbi modrou a biele žltou farbou.“ Vzorová šachovnica deťom pomáha pri správnom striedaní tmavých a svetlých polí. Neskôr ju môžete odložiť.

Úlohy vhodné pre druhákov alebo na konci prvého ročníka:

5) Na 7. rade postav hodnotu kameňov 19, ale môže ti v tomto rade ostať len 1 voľné políčko a v stĺpci a je hodnota kameňov 5, pričom jeden kameň musí byť jazdec.

Riešenie môže vyzerať napr. ako na obr. 3 alebo 4.

6) Na 7. rad postav kamene, ktoré majú hodnotu 17 bodov a na stĺpci f je hodnota 20 bodov, pričom ich spoločným kameňom je veža.

Riešení môže byť niekoľko. Napr. postavenie na obr. 5 alebo 6.

7) Na najdlhšiu, bielu diagonálu (uhlopriečku) postav kamene s hodnotou 27 a nesmieš použiť dámu. Je jedno, aká je farba figúr (môžu byť aj zmiešané).

Riešení môže byť niekoľko, napr. ako na obr. 7 alebo 8.

Úloha pre starších a šikovnejších (zvládnu to už deti štvrtého ročníka).

 

Rozdeľ šachovnicu na 8 štvorcov, ktoré nemusia byť rovnako veľké. Štvorcami musíš vyplniť celú šachovnicu a nesmú sa navzájom prekrývať. V každom vzniknutom štvorci musí byť aspoň jeden krížik.

Jediné správne riešenie je na obrázku. Štvorce nemôžeme popresúvať, lebo by sme nesplnili podmienku, že v každom vzniknutom štvorci musí byť krížik.

Pridaj komentár