Šach po prvé

Šach je považovaný za veľmi ťažkú hru. Ja by som vám ale chcela túto hru predstaviť ako veľmi vhodné prostredie na precvičovanie nielen základného učiva matematiky, ale aj logiky a kombinatoriky v rôznych ročníkoch na prvom stupni ZŠ. Ak máte k dispozícií šachové súpravy, je vhodné s nimi pracovať. Tieto úlohy sa dajú riešiť aj bez šachových súprav.

Úlohy využívajúce hodnotu šachových kameňov

Učiteľ ani deti nemusia vedieť hrať šach. S hodnotou kameňov sa zoznámite prostredníctvom tabuľky č. 1. Kým si na hodnotu kameňov zvyknete, je dobre mať tabuľku umiestnenú na viditeľnom mieste v triede alebo na každej lavici.

Svoju hodnotu majú kamene (v šachu sa figúrkam hovorí kamene) pridelenú podľa ich schopností. Ako ťahajú jednotlivé kamene si precvičíme neskôr, ale tiež si to môžete nájsť na internete.

Dáma má pridelenú hodnotu 9 alebo 10 – je to vec dohody. S hodnotou 10 sa ľahšie počíta.

 

Úlohy  vhodné pre prvý a druhý ročník alebo úplných šachových začiatočníkov:

 

  1. Doplň znaky >, <, =

V __ K     S __ D     V __ J     S __ S     4p __ 2V     D __ 2S     7p __ 3 j     2V __ S    J __ p     D __ S

 

  1. Uveď všetky možnosti, ako môžeš vymeniť vežu (a potom dámu) tak, aby kamene mali rovnakú hodnotu (je potrebné sa dopredu dohodnúť, akú hodnotu dámy berieme do úvahy: 9 alebo 10 bodov).
    (Napr. V=5 bodov, výmena za S + p + p. 3 + 1 + 1 = 5)

 

  1. Zisti na diagrame (ľubovoľne postavené kamene na šachovnici)
    akú hodnotu majú biele a čierne kamene. Urč, kto vyhráva a o koľko.

Riešenie situácie na obrázku:
hodnota bielych 10 + 5 + 1 + 1 =17

hodnota čiernych 3 + 3 + 1 + 1 = 8 

Biely vyhráva o 17 – 8 = 9 bodov

 

 

 

  1. Na obrázku máš skupiny kameňov, ktoré majú svoju hodnotu. Ktorú skupinku môžeš vymeniť za bielu dámu, ktorá má hodnotu 9 bodov? Správnu skupinu zakrúžkuj.

 

  1. Na obrázku máš skupiny kameňov, ktoré majú svoju hodnotu. Ktorú skupinku môžeš vymeniť za bielu dámu, ktorá má hodnotu 10 bodov? Správnu skupinu zakrúžkuj.

 

Úlohy vhodné aj pre starších, šikovných,… 🙂:

  1. Ktorý kameň vezmeš čiernemu a pridáš bielemu hráčovi, aby ich kamene mali rovnakú hodnotu?

a) Situácia 1

b) Situácia 2

 

Riešenie:


a) Hodnota bielych kameňov je 27 bodov. Hodnota čiernych kameňov je 33 bodov. Ak má byť hodnota na oboch stranách rovnaká, musíme čiernemu 3 body zobrať a bielemu 3 body pridať. Keďže môžeme zobrať iba jeden kameň, môže to byť jazdec alebo strelec.

b) Hodnota bielych kameňov je 27. Hodnota čiernych kameňov je 30. Rozdiel je 3 body. Táto úloha nemá riešenie, pretože by sme museli jednému 1,5 vziať a druhému 1,5 pridať. A kameň s takouto hodnotou nemáme.

Úloh tohto charakteru viete vymyslieť veľa, prípadne si ich môžu žiaci vytvárať aj sami, ľubovoľným
rozostavením kameňov na šachovnici.

Volám sa Viera Haraštová (podľa detí pani učiteľka šachová). Pracujem na Súkromnej základnej škole v Skalici a šach v matematike u nás využívame naplno už 7 rokov. Prvý až štvrtý ročník majú jednu hodinu matematiky do týždňa venovanú práve šachu a úlohám, ktoré by som vám chcela postupne predstaviť.

One Comments

Pridaj komentár