Šach po piate

Ďalšou figúrkou pohybujúcou sa po šachovnici je strelec. Na začiatku hry má každý hráč na šachovnici dvoch strelcov. Jeden stojí na bielom poli (bielopoľný) a druhý na čiernom poli (čiernopoľný). Strelec chodí šikmo, po diagonále, a môže ísť na ktorékoľvek pole diagonály, na ktorej stojí. Keď sa pozrieš na pohyb strelca, tak nikdy nevie prejsť z bieleho poľa na čierne a ani naopak. Nazývame ho tiež dlhonohou figúrou, lebo môže prebehnúť jedným ťahom celú šachovnicu.

Úlohy už pre prvákov

1. Nájdi pole, z ktorého môže ísť strelec na čo najmenší počet polí.
2. Nájdi pole, z ktorého môže ísť strelec na čo najväčší počet polí.

Odpoveď 1: sú to polia a1, h1, a8, h8. Z týchto polí môže strelec ísť len na 7 polí
Odpoveď 2: sú to polia d4, d5, e4, e5. Z týchto polí môže ísť strelec na 13 polí.

U strelca teda záleží, či stojí v strede prázdnej šachovnice alebo na kraji. Spomeň si, že u veže to bolo jedno.

3. Porovnaj pohyb veže a strelca (vzhľadom na schopnosť pohybu). Ktorá figúrka by podľa teba mala byť drahšia?

Odpoveď 3: Určite veža. Jej pôsobnosť je vždy 14 polí a môže meniť farbu polí, po ktorých sa pohybuje.

Veža má v šachu hodnotu 5 bodov a strelec hodnotu 3 body.

Vyhadzovanie šachových figúr (kameňov).

Šachové figúrky sa môžu na šachovnici navzájom vyhadzovať. Samozrejme, nebudeš vyhadzovať vlastné, ale súperove. Na šachovnici môže strelec stojaci na e1, vyhodiť čiernu vežu na b4, ale nemôže vyhodiť vlastnú vežu na h4. Takže strelec môže ísť na 5 polí (d2, c3, b4, f2, g3). Môžeme tiež hovoriť, že strelec ohrozuje čiernu vežu a chráni bielu vežu.

4. Rozhodni, ktorú figúrku je výhodnejšie vyhodiť bielym strelcom.
A B C D

Riešenia:

A: Strelec vyhodí radšej vežu, získa tak 5 bodov, za strelca by získal len 3 body.
B: Strelec vyhodí opäť vežu. Vyhodí tak 5 bodov, ale čierny strelec ho vyhodí. Takže 5 bodov získal a 3 body stratil 5 – 3 = 2. Biely získal 2 body. Ak by zobral strelca za 3 body, vyhodil by ho strelec, takže by prišiel o 3 body. 3 – 3 = 0. Nič nezískal a nič nestratil. Tomu hovoríme výmena.
C: Je výhodnejšie vyhodiť strelca, tak získa celé 3 body. Ak by vyhodil vežu, získal by len 2 body.
D: Strelec sa musí rozhodnúť, či vyhodí vežu na a5 alebo vežu na g3. Správne je vežu na g3 za 5 bodov.


5. Labyrint
Prejdi strelcom alebo vežou po šachovnici na určené pole tak, aby ťa nemohla nikde vyhodiť súperova figúrka, ale ani ty nesmieš po ceste nič vyhodiť.

Riešenie: Prvá šachovnica má len jedno riešenie, druhá má 2 riešenia.

6. Vlk a ovce
Veľmi obľúbená hra detí. Najlepšie sa hrá, ak je k dispozícií obria šachovnica (niekde ju majú nakreslenú na školskom dvore), ale poslúži aj obyčajná šachovnica a figúrky.
Deti budú hrať ovečky a učiteľ rozmiestňuje po šachovnici veže a strelcov – teda vlkov.

Na začiatku učiteľ zaženie deti do košiara (deti si zatvoria oči, aby nevideli, kde učiteľ dáva figúrky). Umiestni na šachovnicu najprv jednu vežu a zavolá ovečky na pašu. Znamená to, že sa deti – ovečky majú postaviť na obriu šachovnicu alebo použiť na malej šachovnici nejakú figúrku, ktorú si vybrali, okrem veže a strelca (to sú vlci). Musia sa postaviť tak, aby ich veža – vlk po zobudení nemohla vyhodiť – zjesť. Keď sa veža – vlk zobudí, hľadá, čo by zjedol. Ak takú ovečku nájde, ide ju zjesť a dieťa odíde alebo odstráni svoju figúrku zo šachovnice. Z hry nevypadáva, pokračuje v ďalšom kole. Postupne učiteľ pridáva ďalších vlkov – veže a strelcov. Deťom sa tak sťažuje hľadanie vhodného poľa, kde sa umiestniť.

Úloha je veľmi vhodná na precvičenie orientácie v priestore.

Úlohy pre starších alebo šikovnejších

Hlavolam Strelec kľučkuje (úloha je zaradená do zbierky 50 šachových a matematických úloh pre školy vytvorených v rámci projektu Erazmus+ CHAMPS (šach a matematika na základných školách)

Diagram znázorňuje prejazd strelca šachovnicou. Strelec sa pri každom ťahu musí posunúť vyššie o jeden rad.
Koľko je možných ciest z b1 na g8?

Možných ciest je sedem.
Úloha sa dá sťažiť hľadaním všetkých možných ciest z b1 na ôsmu radu.

Šachové hodiny
Pri šachovej hre sa používajú aj šachové hodiny, ktoré merajú čas nezávisle bielemu aj čiernemu hráčovi. Existujú hodiny mechanické alebo digitálne hodiny.

1. Hráči začali hrať, keď ručičky ukazovali 12 hodín, Koľko času hral každý z nich? Koľko trvala partia spolu obom hráčom?

Riešenie: Ak začali hrať o 12 hodine, tak ľavá strana minula 82 minút a pravá strana 32 minút.
Spolu minuli 114 minút, čo je 1 hodina a 54 minút

2. Hráči sa rozhodli hrať bleskovú hru. To je hra, kde každý hráč má na svoju hru 5 minút. Keď skončila partia, bolo na hodinách čas, ktorý vidíte na obrázku. (Na digitálnych hodinách sa nastaví čas, ktorý je určený na partiu a po spustení hodín sa čas odrátava. Čas, ktorý zostane na hodinách, je čas, ktorý ešte zostal. Napr. 3 minúty a 10 sekúnd)
Riešenie: Ľavá strana minula 1 min 50 sekúnd a pravá strana minula 2 minúty 57 sekúnd.

Pridaj komentár