Šach po štvrté

VEŽA 

Jednou z figúr (kameňov), ktoré sa pohybujú po šachovnici, je veža. Veža pôsobí na šachovnici ako hradná strážna veža – bašta. Jej pohyb je jednoduchý – dopredu, dozadu, doľava a doprava. Jej hodnota (sila) je 5 bodov. Neskôr si ukážeme, že sila väčšiny figúr závisí od miesta, kde stoja (kraj šachovnice, stred šachovnice). Veža ako jediná figúrka, keď ju postavíte na prázdnu šachovnicu, môže ísť vždy na 14 polí. Jej sila (na prázdnej šachovnici) teda nie je závislá, či stojí na kraji šachovnice alebo v strede. Hovoríme jej tiež dlhonohá figúra, lebo na jeden ťah prejde celú šachovnicu.

Úlohy už pre prvý ročník

  1. Pospávaj čísla v správnom poradí. Každým ťahom pripojíš ďalšie číslo. Cesty sa navzájom nesmú krížiť.

Pri ďalšej úlohe si cestu musíš pripraviť medziťahom (to znamená, že veža sa postaví aj na pole, na ktorom nie je číslo). Cieľom je nájsť cestu s čo najmenším počtom ťahov. Cesty sa navzájom nesmú krížiť. Na každé číslo sa veža musí postaviť, až potom môže pokračovať ďalej.

 

Veža hvezdár

  1. Nájdi miesto pre vežu (označ ho krúžkom) tam, odkiaľ môže pozorovať všetky hviezdičky.

Správne riešenie:

Pomôcka: môžete si s deťmi zvoliť jednu hviezdičku a spojiť ju s ďalšou tak, ako by išla veža (doľava, doprava, hore, dole). Zvolíte ďalšiu dvojicu a kde sa vám čiary pretnú, je pole pre vežu.

 

  1. Nájdi najmenší počet veží, ktoré môžu strážiť všetky hviezdičky

Minimálny počet veží je 3. Jedna musí byť postavená na d5 a pre ďalšie dve je viacero možností.

 

  1. Oranžový krúžok predstavuje vežu. Jej úlohou je cestou po šachovnici pozbierať všetky tmavofialové hviezdičky s čo najmenším počtom ťahov. Nesmie 2x stúpiť na to isté pole a musí skončiť na poli tmavofialového kosoštvorca – h8

Riešení môže byť niekoľko.

Žiaci majú problém si uvedomiť, že Vh1 (veža z h1) môže ísť na b1 jedným ťahom a chodia po jednom políčku. Na to ich treba upozorniť. Najmenší počet ťahov je 16. Môžeme napríklad zvoliť aj trasu: b1-b2-d2-d7-c7-c8-e8-e5-f5-f3-h3-h5-h6-f6-f8-h8.

 

Pre starších alebo šikovnejších

 

Domčeky pre veže

  1. V šachovnicovej záhrade je umiestnených 6 domčekov pre 6 veží. Prvé dva (1, 2) sú spojené cestičkou prechádzajúcou stredom políčok. Od štyroch ostatných domčekov idú cestičky k bránkam označeným rovnakým číslom ako domčeky. Cestičky môžu ísť opäť iba stredom políčok. Cesty sa nesmú nikde prekrížiť, ani spojiť. V žiadnom poli nesmú ísť dve cesty. Ukáž vežiam ich cestu domov.

My úlohu riešime so žiakmi už v treťom ročníku, aj keď sa deti ešte dosť trápia (čas na riešenie asi 20 min). V štvrtom ročníku bol najrýchlejší čas 3 minúty.

 

Štyri veže na šachovnici

  1. Postav na šachovnicu 4 veže (môžu byť rôznej farby) tak, aby strážili všetky biele polia.

Možné riešenia:

Prvé, čo si musia žiaci uvedomiť je to, že veže nemôžu stáť na bielych poliach, ale všetky na čiernych poliach. Buď stoja všetky 4 veže na nepárnych radoch alebo na párnych radoch.

Na šachovnici je 32 bielych polí. Každá veža musí strážiť 8 polí. 32 : 4 = 8. Ak by stála veža na bielom poli, bude vždy strážiť len 6 polí a na 7. stojí. Veže musia stáť na čiernych poliach.

Ak by veže stáli napr. na a1 a b2, obidve by strážili pole a2 a b1. To je zbytočné. Úlohu riešime najčastejšie v dvojiciach.

Riešení je niekoľko. Úlohu riešime už so žiakmi druhého ročníka. Trénujeme hlavne trpezlivosť pri hľadaní riešenia. Vedieme žiakov, aby si sami robili kontrolu. Ak nájdu čo len jedno biele pole, ktoré nie je chránené, úloha nie je správne vyriešená. Vždy si ukážeme niekoľko riešení.

Pridaj komentár