SWAP

Viete, čo je to SWAP? SWAP v preklade z angličtiny znamená výmena.

Je to spoločenská udalosť, ktorá je zameraná na výmenu oblečenia, doplnkov, topánok a kabeliek. SWAP je ekologický spôsob ako si oživiť šatník bez toho, aby ste zruinovali svoju peňaženku a našu planétu. SWAP je “nakupovanie” bez pocitu viny.

Ako to funguje?

Prinesiete vytriedené oblečenie do spoločného obehu a za odmenu si môžete odniesť čokoľvek, čo nájdete, čo potrebujete, čo sa vám zapáči.

Aké oblečenie môžete doniesť?

Na SWAPy zvyčajne môžete priniesť dva typy oblečenia:

1.Oblečenie a doplnky, ktoré chcete “swapovať”. Musia však byť vo výbornom stave. Voňavé, čisté, pekné a nepoškodené. Také, ktoré by ste dali svojej dobrej kamarátke alebo kamarátovi.

2.Oblečenie, ktoré už nemá potenciál slúžiť ďalej v jeho pôvodnej forme. Toto organizátori SWAPu odovzdajú na recyklačné účely. Do procesu recyklácie sa zapájajú nielen veľké recyklačné firmy, ktoré z textilného odpadu vyrábajú nové produkty, ale aj lokálny dizajnéri, ktorí sa zaoberajú upcykláciou textilného odpadu. Na recykláciu je však možné priniesť len oblečenie. Na Slovensku zatiaľ nie je možné recyklovať topánky a doplnky.

Prečo vám to tu píšeme?

Pretože túto informáciu môžete v škole použiť minimálne dvomi prospešnými spôsobmi.

 1. Môžete začať tým, že ukážete deťom tento vývojový diagram a necháte ich dôkladne ho preštudovať a usúdiť, o čom je, aký dej popisuje. Ideálne na prácu v skupinám po 4 deti. Toto by sme mohli považovať za jednu z matematických zručností, ktoré majú deti na základnej škole zvládnuť – orientácia vo vývojovom diagrame.

 1. V rámci ekologickej výchovy, na hodinách geografie, výtvarnej výchovy, histórie, etickej výchovy,… sa s deťmi potom porozprávate:
  – ako sa správajú k oblečeniu, ktoré nepotrebujú,
  – ako často nakupujú,
  – či nakupujú aj vtedy, keď tú vec nepotrebujú a „iba“ sa im páči,
  – či sa im už stalo, že si niečo kúpili a potom to mali na sebe iba raz,…
  Podľa veku detí môžete diskutovať aj o tom:
  – prečo je dôležité, aby sme sa zaujímali o to, čo kupujeme, o to, kde boli veci vyrobené a za akých podmienok ich ľudia vyrábali. Či je reálne možné, aby sme si kúpili tričko za 3 eurá. Ako sa správajú veľké firmy, ktoré z nich sú transparentné a zverejňujú informácie o pôvode svojich výrobkov. Môžete diskutovať o udržateľnej móde, na výtvarnej výchove si môžete ukázať, ako sa dá oblečenie upcyklovať – zo starých kúskov, ktoré deti prinesú vyrobíte nové kúsky (či už na oblečenie, alebo z nich našijete aspoň vrecká na ovocie a zeleninu 🙂 ).

Možno je táto inšpirácia pre vás zrazu „od veci“, ale prečo „čítať“ bezduché vývojové diagramy :).

Pridaj komentár