Šach po šieste

Poďme sa pozrieť na ďalší šachový kameň. A to je dáma. Dáma je označená ako dlhonohá figúra. Môže jedným ťahom prebehnúť celú šachovnicu. Označujeme ju veľkým písmenom D

Dáma – hodnota 10 alebo 9 bodov


Dáma v sebe spája ťah veže a strelca. Môže ísť ako veža – rovno, alebo ako strelec – šikmo. U dámy záleží, či stojí na kraji alebo v strede šachovnice.


Úlohy pre prváčikov a druháčikov

1. Nájdi pole, z ktorého môže dáma ísť na najmenší počet polí a na najväčší počet polí.
Najmenej je to z polí a1, h1, a8, h8 – dáma môže ísť na 21 polí. Po jednom počítať na konci roka zvládajú skoro všetci prváci. Najviac je to z polí d4, d5, e4, e5 – dáma môže ísť na 27 polí.

2. Postav dámu na d1. Dáma má k dispozícií len 5 ťahov. Máš nájsť cestu tak, aby dáma prešla cez čo najväčší počet polí. Nesmie však nikdy svoju cestu prekrížiť – nemôže prejsť cez jedno pole 2x.


Na nasledujúcom diagrame  je znázornená nepovolená cesta, došlo k prekríženiu cesty, cez pole d4 dáma prešla dvakrát. 

Na tomto diagrame je správna cesta, dáma prešla cez 31 polí (4 + 7 + 7 + 7 +6 = 31). Najčastejšie deti riešia úlohu tak, že začnú cestovať najskôr na a1 – a8 – h8 – h1 – b7. Táto cesta je ale len 30 ťahov.


Často tiež idú dobre až do bodu a1, ale nenapadne im ísť šikmo – po tzv. diagonále, ale smerujú na c1.


3. Dáma Dorotka sa rozhodla zahrať na detektíva a nájsť zlodeja, ktorý je berie šperky. Rozmiestnila po kráľovstve korunky. Pomôž jej nájsť miesto, kam sa má postaviť, aby mohla strážiť všetky korunky súčasne.

Správne pole pre dámu je c5.


Niektoré deti majú problém nájsť správne pole. Skúšajte postupne všetky polia. Napr. začnite na a1 a kontrolujte, či dáma vidí na všetky šperky. Ak nie, postupujte buď hore alebo doprava na ďalšie pole. Systematicky by ste sa mali dopracovať na pole c5.


4. Dáma Danka sa rozhodla, že si nakreslí obrázok. Vymyslela si vzor. Pomôž jej vo vzore pokračovať.

5. Dáma Deniska sa rozhodla, že sa naučí tancovať. Vymyslela si svoju vlastnú choreografiu a nacvičovala ju pred zrkadlom. Predstav si, že si jej obraz v zrkadle. Dokážeš tancovať tak, ako dáma?
Skôr, ako budete riešiť tieto úlohy, sa zahrajte na zrkadlo. Vytvorte dvojice, v ktorých jeden žiak je vzor a druhý mu robí obraz. Hra je pre deti veľmi zábavná. Je to príprava na učivo o osovej súmernosti (5. roč.).
Na diagramoch predstavuje čierna čiara zrkadlo.
Na prvom diagrame je zrkadlo umiestnené vodorovne. Pri práci nechajte deti odhaliť fakt, že tu nie je zrkadlo dokonalé – všimnite si, že farba polí, po ktorých sa pohybujú, je opačná. Zo skúseností viem, že táto úloha nerobí prvákom problém.


Na druhom diagrame je však zrkadlo šikmo (po diagonále). Tu nie je problém s obrátenou farbou polí, ale pohyb dámy je veľmi náročný a sú použité dve farby. Táto úloha už robí niektorým deťom problém a riešenie si vyžaduje individuálny prístup.


6. Úlohou dámy je vyhodiť všetky čierne figúrky na čo najmenší počet ťahov. Musíš však zvoliť správne poradie ťahov tak, aby ju súperove figúrky nevyhodili.
Najskôr vyhodíme vežu na f4, potom strelca na d4 a nakoniec strelca na d7. Poradie ťahov nemôže byť iné, lebo veža chráni strelca. Najskôr teda musíme vyhodiť vežu. Pri tejto úlohe sa už vyžaduje znalosť ťahov jednotlivých figúr.


Je možné túto úlohu vyriešiť teraz?

Nie. Môžeme síce vyhodiť vežu na f4, ale nevieme vyhodiť ani jedného strelca, lebo sa navzájom chránia. Úloha nemá riešenie.

Deti si tieto úlohy môžu riešiť buď na papieri s vytlačenými diagramami, ale lepšie je to skúšať na šachovniciach.

 

Úlohy s dámami pre náročných. 


Vyskytuje sa v mnohých zbierkach matematických didaktických hier, tiež je súčasťou zbierky 50 šachových a matematických úloh pre školy.

Umiestni na šachovnicu 6 dám tak, aby smerovali na každé pole na šachovnici. Mieriť musia aj na polia, na ktorých stoja dámy.

Riešení môže byť niekoľko, napr.:


Úloha vyžaduje systematický prístup a trpezlivosť. Odporúčam priamu manipuláciu s figúrkami alebo kreslenie na vytlačené šachovnice.

Pridaj komentár