Šach po deviate

ŠACH a MAT

Šach sme si už vysvetlili. Šach dáva kráľovi figúrka, ktorá na neho smeruje, to znamená, že v nasledujúcom kroku by ho mohla vyhodiť. To však v šachu nie je dovolené. Ako vyzerá šach sme si ukázali v časti Šach po ôsme.

 

Úlohy sú vhodné už pre prvákov (začiatočníkov), ktorí vedia ťahať figúrkami. Snažíme sa o to, aby deti pristupovali k riešeniu systematicky a našli všetky možnosti.

 

Úloha č. 1

Nájdi všetky šachy, ktoré môže dať biela dáma čiernemu kráľovi.

Riešenie: Je ich 9 a z toho 2 (červené krúžky) sú také, že by nás čierny kráľ mohol vyhodiť. To znamená, že tie v tomto prípade nie sú dobré.

 

Úloha č. 2

Nájdi všetky šachy, ktoré môžu dať biele figúrky čiernemu kráľovi.

Riešenie: pb5+ (pešiak na b5 dáva šach. Chodí síce rovno, ale šach dáva šikmo. Tak, ako vyhadzuje), Da4, Dc2, Dc3, Dc4, De6, Vc1, Se8, Se4, Jd4, Je5. Všetky tieto šachy sú dobré, pretože nás čierny kráľ nemôže vyhodiť. Dd5 je jediný šach, keď nás kráľ môže  vyhodiť. Počet šachov je 12.

 

Úloha č. 3

Naznač na šachovnici všetky možné šachy, ktoré môžu dať biele aj čierne figúrky. Pri úlohe nezáleží na tom, či nás iná figúrka môže vyhodiť.

Riešenie:

Biele figúrky: Va7, Ja6, Je6, Dg3, Df4, Dxd7 (dáma zoberie na d7).

Čierne figúrky: Se2, Jcd4  (jazdec stojaci na stĺpci c dáva šach na d4), Jce5, Jfe5 Jfg5, pd1-D (pešiak potiahne na d1 a premení sa na dámu alebo na strelca a dá šach.

 

Mat je tiež šach, ale matom partia končí. Pri každom šachu si dávame 3 otázky:

1/ Môžem vyhodiť figúrku, ktorá mi dáva šach?

2/ Môžem niektorú svoju figúrku vložiť medzi šachujúcu figúrku a môjho kráľa?

3/ Môžem utiecť?

Ak nemôžem urobiť ani jednu možnosť, je to mat a partia končí.

 

 

 

Partia skončila Va8 dáva mat. Čierny nemôže vyhodiť bielu vežu, nemôže vložiť strelca do cesty a nemôže utiecť. Pripomínam, že kráľ ku kráľovi sa nesmie priblížiť.

 

Úloha č. 4

Rozhodni, na ktorej šachovnici je mat a kde len šach. Ak je to šach, ako ho môžeme riešiť? Značiť ťahy môžu žiaci kreslením na šachovnicu.

 

Riešenie:

Prvý rad:

  1. 1. šachovnica – Kg2 – kráľ utečie, alebo Vg1 – vložiť do cesty vežu Vg1
  2. 2. šachovnica – mat
  3. 3. šachovnica – Vg1 – vložiť do cesty vežu Vg1

Druhý rad:

  1. šachovnica – mat
  2. šachovnica – Kxg7 (kráľ zoberie dámu na g7)
  3. šachovnica – Vg7 (veža zablokuje šach)

Tretí rad:

  1. šachovnica – mat
  2. šachovnica – Vxh3 (veža vyhodí šachujúcu figúrku)
  3. šachovnica – Ve3 (zablokuje šach)

 

Bonusová úloha:

Zoraď 6 šachovníc do správneho poradia tak, ako sa mohla partia odohrávať. (Vytlačené šachovnice necháme deti rozstrihať a nalepiť v správnom poradí)

Riešenie: (opäť po riadkoch ) 6, 1, 5, 3, 2, 4. Treba si dobre všímať koľko figúr sa už pohlo. Niekedy deti tvrdia, že šachovnica 3 a 5 je rovnaká, ale odlišuje sa čiernym strelcom, ktorý na šachovnici 3 potiahol na g7.

 

Šachové sudoku (Amigo, 2014):

Pri riešení šachového sudoku nepoužívame čísla, ale šachové figúrky, ktoré zaznačujeme pomocou začiatočných písmen. Použité môžu byť len tie, ktoré sú na obrázku.

AMIGO, F. 2014. [online}. {cit. 2019-08-12] Dostupné na internete (PDF)

Pridaj komentár