Šach po desiate

PAT a MAT

Šachová partia môže skončiť matom, ale tiež patom. Tak, ako kamaráti v rozprávke PAT a MAT.

Mat znamená, že kráľ má šach a hráč nevie vyhodiť šachujúcu figúrku, nevie blokovať šach a nevie utiecť. Ale čo keď kráľ nemá šach, nemá žiadnu figúrku, ktorou by hráč potiahol a keby ťahal kráľ, vstúpil by do šachu? Vtedy je to pat – partia končí remízou.

Na všetkých štyroch častiach je na ťahu biely kráľ.

Kráľ na b8 má jediný mat. Má šach a nemá ho ako riešiť.

Kráľ na a1 nemôže nikam potiahnuť, vstúpil by do šachu. A to nesmie. V pohybe mu bráni dáma. Partia končí patom, teda každý hráč získa pol bodu (bochník chleba si rozdelili na polovičku.)

Kráľovi na g1 bráni v pohybe pešiak a Kh8 nemôže potiahnuť kvôli veži.

Úlohy vhodné už pre prváčikov (začiatočníkov).

  1. Rozhodni, na ktorej šachovnici je len šach, alebo mat či pat. Na všetkých šachovniciach je na ťahu čierny.

Riešenie:

Šachovnica č. 1 – Ka1 nemá mat, Kh1 je pat, Kc8 má pat, Kg8 je len šach, kráľ môže utiecť na h7.

Šachovnica č. 2 – Ka1 je šach, kráľ môže ísť na b1, Kh1 má mat, Kc8 nie je ani jedna možnosť. Pozrite na definíciu patu a matu. Kráľ šach nemá, ale nie je to ani pat, lebo čierny môže ťahať pešiakom a7 na a6 alebo a5. Kg8 je ale pat, pretože pešiak a7 sa nemôže pohnúť.

Úlohy pre šikovnejších a starších (ale prezradím, že takéto úlohy dokážu postupne riešiť aj prváci).

  1. Na každej šachovnici je niečo zle postavené, niečo, čo sa počas partie nikdy nesmie stať. Zahraj sa na detektíva a skús tieto chyby odhaliť. (Tieto úlohy bývajú deťmi veľmi obľúbené.)

Riešenie:

A – Šachovnica vyzerá ako v základnom postavení, ale chýba tu biely kráľ.

B – Pri šachu máme predpísaný počet figúrok, ktoré môžeme mať na šachovnici. Napr 8 pešiakov. Môžeme mať, teoreticky, 9 dám. Jednu máme na začiatku a osem pešiakov môžeme premeniť. Môžeme mať aj rovnakopoľných strelcov, ak je nejaký pešiak premenený na strelca. V tejto pozícii je ale 9 bielych pešiakov a to nemôže byť.

C – Sú tu 2 biely čiernopoľný strelci ale až 8 pešiakov. Žiadny sa teda nepremenil.

D – Králi nesmú stáť pri sebe.

E – Biely strelec na g5 sa sem nemohol dostať. Na začiatku hry, totiž, stojí na c1. Pohnúť by sa mohol len vtedy, ak by sa pohol b2 pešiak alebo d2 pešiak. Oba však stoja v základnom postavení a my vieme, že pešiak nikdy nemôže ísť späť. Znamená to, že sa ešte nepohli. Nemohol sa pohnúť ani strelec.

F – Obaja králi sú v šachu. Ak teda musím riešiť vlastný šach v tejto pozícii, nemôžem dať šach súperovmu kráľovi.

Úlohy tohto typu môžu byť ešte náročnejšie. Pokiaľ si však deti zvyknú aké chyby môžu nastať, čas ich odhalenia sa výrazne skráti. Deti musia analyzovať pozíciu a aplikovať svoje vedomosti.

Minimalizácia pôsobnosti figúr (Úlohu riešime už so žiakmi tretieho ročníka).

  1. Postav na šachovnicu kráľa, dámu, 2 veže, 2 jazdcov a 2 strelcov tak, aby pôsobili na čo najmenší počet polí. Polia, na ktorých stoja, nerátame. Pole, na ktoré pôsobí viac figúrok sa počíta len raz.

Nájsť optimálne riešenie je dosť náročné. Úlohu zadávam tak, že uspeje ten, kto postaví pozíciu tak, že figúrky pôsobia na menej ako 16 polí. Ak to dokážu, ocením ich a vyzvem ešte k ďalšej optimalizácii.

Riešenie:

Optimálne riešenie je 8 polí. Riešenie na diagrame našli tretiaci, dokonca vedeli vysvetliť spôsob svojho uvažovania.

Vysvetlenie detí: “Zatarasiť treba cestu všetkým dlhonohým figúrkam – dáme, vežiam, strelcom. Pre kráľa a jazdcov treba nájsť miesto tak, aby smerovali na spoločné polia.”

Pridaj komentár