Kto som?

Kto som? je jednoduchá a rýchla aktivita, pomocou ktorej viete veľmi rýchlo zopakovať s celou triedou alebo v menších skupinách pojmy a fakty, ktoré sa deti už dozvedeli. Môžete ju použiť na konci tematického celku alebo v závere hodiny ako formu záverečného zhrnutia, alebo na začiatku hodiny ako pripomenutie učiva, ktoré ste preberali predtým.

Ukážme si to na príklade:
Preberali ste na matematike tematický celok Mnohouholníky. Vyberiete si jeden z nich (napríklad pravohulý lichobežník). Postavíte sa pred deti a poviete: “Som mnohouholník”. Úlohou detí je pomocou otázok zistiť, ktorý. Môžu klásť iba také otázky, na ktoré viete odpovedať Áno alebo Nie. Deti, využívajúc všetko, čo si o mnohouholníkoch pamätajú, musia klásť také otázky, ktoré ich privedú ku správnej odpovedi. Napríklad:

  • Si trojuholník?
  • Máš štyri vrcholy?
  • Máš pravé uhly?
  • Máš rovnako dlhé strany?

Je veľa modifikácií tejto aktivity:

Pred triedou nestojí učiteľ, ale žiak.

Aktivitu robí súčasne viac skupín, pričom:

– každá skupina pátra po inej odpovedi,
– všetky skupiny pátrajú po jednej odpovedi a sledujeme, ktorej sa to podarí s menším počtom položených otázok.

Táto aktivita sa dá použiť na ktoromkoľvek predmete a v akomkoľvek veku. Učí deti sústrediť sa na podstatné veci, triediť informácie a usporadúvať ich do logických štruktúr.

Pridaj komentár