Kameň – papier – nožnice

Určite si pamätáte na hru kameň – papier – nožnice, ktorú sme ako deti hrávali. Dvojica sa otočí oproti sebe, súčasne trikrát za sebou potrasie rukou zaťatou v päsť. Na štvrtý krát obaja súčasne otvoria dlaň v jednej z dohodnutých pozícií (kameň – ruka zatvorená v päsť, papier – vystretá dlaň spojené prsty, nožnice – ukazovák a prostredník do V).

Ponúkame vám možnosť ako túto hru využiť na matematike. Napríklad na začiatku hodiny ako rýchlu rozcvičku. Jej výhodou je, že žiaci sa nepresúvajú, ale napriek tomu je hra aktivizujúca. Umožní uvoľniť energiu tým, ktorí jej majú nadbytok, dodá energiu tým, ktorí sú ospalí, unudení, unavení. Žiaci v nej uplatnia svoje kognitívne schopnosti, jemnú motoriku a precvičia sa v počítaní.

Na začiatku je dôležité žiakov upozorniť, že počas hry nesmú spolu verbálne komunikovať!

Dvojice sa otočia oproti sebe s rukou v päsť pripravení začať hru.  Učiteľ povie číslo – napríklad „Sedem“. Žiaci trikrát súčasne potrasú rukami a na štvrtý krát vystrú niekoľko prstov. Cieľom dvojice je ukázať toľko prstov, aby ich súčet dal číslo povedané učiteľom, teda v tomto prípade sedem. Dvojica sleduje, na koľký pokus sa im podarí dosiahnuť číslo, ktoré povedal učiteľ. Akonáhle sa im to podarí, prihlásia sa a čakajú na ďalšie dvojice. Opakujeme – nesmú sa pri tom rozprávať. Potom, ako sa prihlási niekoľko dvojíc, učiteľ povie nové číslo.

Variácie:

– keď hrá každý hráč jednou rukou = počítanie do desať
– keď hrá každý hráč dvomi rukami = počítanie do dvadsať
– jeden hráč ukazuje kladné, druhý záporné čísla
– namiesto sčítania môžu odčítať, násobiť alebo deliť, alebo môžu použiť akúkoľvek operáciu
– môžu sa snažiť ukázať rovnaké číslo
– väčšia vyhráva (kto ukáže väčšie číslo, vyhral)

Ak chcete, môžete na záver aktivity diskutovať o tom, čo bolo pre žiakov ľahké alebo ťažké, či sa dvojici časom podarilo zladiť a rýchlejšie dokázali ukázať potrebné číslo, či má hodnota čísla povedaného učiteľov vplyv na úspešnosť (a to sme opäť pri matematike – alebo si pripravujeme pôdu alebo priamo učíme žiakov pravdepodobnosť).

 

Spracované podľa Kathy Paterson: Motivační tříminutovky

Pridaj komentár