Pošta

V predchádzajúcej inšpirácii sme písali o metóde INSERT, ktorá učí žiakov čítať s porozumením. Jeden zo spôsobov, ktorý nám pomáha pracovať s „označkovanými“ textami a myšlienkami, je metóda POŠTA.
Ako by to mohlo vyzerať?
Žiaci si prečítajú text a označia myšlienky alebo slová pomocou značiek INSERT.

„√“ dáva vtedy, ak čítané pozná, rozumie tomu, vie to,
„?“ dáva, ak čítanému nerozumie, potrebuje to vysvetliť, potrebuje sa na to opýtať,
„!“ dáva, ak ho informácia zaujala, prekvapila, ak chce myšlienku zdôrazniť,
„+“ dáva, ak súhlasí s tým, čo číta,
„–“ dáva, ak s čítaným nesúhlasí.

Učiteľ dá doprostred triedy škatuľu s nápisom Schránka a rozdá žiakom farebné papiere – každý žiak dostane papier inej farby. Žiak si vyberie z myšlienok alebo slov, ktoré pri analýze textu INSERT označil „?“ a sformuluje na papier otázku (čomu nerozumie, čo by potreboval viac vysvetliť v texte, ktorý čítal a analyzoval). Papier s otázkou odnesie do Schránky. Keď všetci žiaci vložia svoje papiere do Schránky, vyberú si z nej po jednom papieri (tak, aby mali papier inej farby ako predtým). Prečítajú si otázku, ktorá je na ňom napísaná a napíšu odpoveď. Papier preložia a odnesú ho do Schránky. Keď všetci žiaci vložia papier s odpoveďou do Schránky, opäť si jeden z nej vyberú (tak, aby mali papier inej farby ako dva razy predtým). Prečítajú si otázku a odpoveď, ktoré sú tam napísané a pripíšu svoj komentár. Vrátia papier do Schránky.

Na záver aktivity čítajú žiaci jednotlivé otázky, odpovede a komentáre a diskutujú o nich, upresňujú nejasnosti, dopĺňajú potrebné fakty.
Táto metóda je skvelá, ak chceme naučiť žiakov klásť otázky. Jej anonymita zaručuje, že nikto nevie, kto položil otázku a odpadá tak nepríjemný pocit z pýtania sa. Veď to všetci poznáme, sme presvedčení, že my sme tí jediní, ktorí to nevedia a hanbíme sa za to. A potom sa zistí, že to isté nevedeli ešte mnohí okolo nás :).

inšpirované Moderní didaktikou Roberta Čapeka

Pridaj komentár