Stuhni!

V týchto teplých dňoch, keď na vás a vašich žiakov útočí únava zo záveru školského roka, posielame jednu aktivizujúcu RAU inšpiráciu na rozhýbanie tela, rozprúdenie myšlienok a hlavne na zopakovanie Čohokoľvek, čo potrebujete zopakovať.

Budete k nej potrebovať sériu pravdivých i nepravdivých tvrdení o Čomkoľvek čo potrebujete zopakovať a triedu plnú žiakov. To je všetko. Môžete začať.

Poviete tvrdenie a úlohou žiakov je urobiť dve veci:
– zmeniť polohu, ak poviete pravdivé tvrdenie (najjednoduchšou zmenou je postaviť sa, ak sedia alebo sadnúť si, ak stoja),
– stuhnúť, ak poviete nepravdivé tvrdenie :).

To je naozaj všetko. Vyskúšate? Dajte vedieť, ako to dopadlo!

A nebojte sa zaradiť tvrdenia, ktoré nebudú jasné na prvý pohľad.

Pridaj komentár