Qwixx

Dnes budeme pokračovať v jednoduchých hrách s kockami a číslami. Tak ako sme pri hre Grabolo vytvorili modifikáciu na sčítaciu verziu, tu budeme v sčítaní pokračovať.

Pridáme čosi navyše (pojmy väčší, menší, porovnávanie a sčítanie v obore do 100) a dostaneme sa ku hre

Qwixx.

Obsahom škatuľky je šesť kociek a bloček predtlačených papierikov. Každý hráč dostane jeden papierik a snaží sa ho čo najviac vyplniť. Ale pozor, riadky sú farebné a navyše sa smú vypĺňať iba zľava doprava.

V červenom a žltom riadku máme čísla od 2 (vľavo) do 12 (vpravo), usporiadané sú vzostupne, čiže od najmenšieho po najväčšie.

V zelenom a modrom riadku je to naopak. Naľavo je číslo 12 a smerom doprava hodnota postupne klesá až na číslo 2. Usporiadanie je zostupné.

Počas hry sa hráči striedajú v hode všetkými kockami. Hádzať kockou cvičí motoriku ruky dieťaťa. Je to pre rozvoj jeho obratnosti a odhadu sily dôležité. Veď všetci už sme videli deti, ktoré majú problém kocku pustiť, hodiť tak, aby sa aspoň raz pretočila, či naopak neopustila stôl.  Keď sa kocky zastavia na stole, spočíta aktívny hráč  hodnoty na oboch bielych kockách. Každý z hráčov si môže toto číslo preškrtnúť v riadku, v ktorom ešte nemá škrtnuté číslo ďalej vpravo. Matematicky povedané: „V žltom a červenom riadku si zvolené číslo môžete škrtnúť, ak ešte nemáte v tomto riadku škrtnuté väčšie číslo. V modrom alebo zelenom riadku si zvolené číslo môžete škrtnúť, ak v tomto riadku ešte nemáte škrtnuté menšie číslo.“ Touto formuláciou učíme deti uvedomovať si pojmy väčší, menší. Každý sa môže tohto ťahu vzdať. Aktívny hráč môže následne vytvoriť dvojicu z jednej bielej a jednej farebnej kocky. Farba určuje riadok a súčet hodnôt číslo. Napríklad modrá 5 a biela 2 určuje sedmičku v modrom riadku. Presne jedno takto vytvorené číslo si aktívny hráč môže preškrtnúť.

Uvedomme si, že aktívny hráč najprv sčíta dvojicu bielych kociek, potom vytvorí všetky možné dvojice typu biela a farebná kocka. Takže pri najhoršom počíta 9 príkladov na sčítanie čísel od 1 do 6. Takéto cvičenie sčítania by pri práci do zošita považoval za nadmieru nezáživné. A už počujem rodičov: „Zase im dali počítať stovku príkladov. Dnes, v dobe elektronických pomôcok…“ My vieme, že automatizácia poznatku súvisí nielen s pochopením jeho podstaty, ale aj množstvom jeho použití.

Výsledok farebnej kombinácie smie použiť iba aktívny hráč. Rovnako sa môže vzdať použitia tohto výsledku. Ak sa aktívny hráč vzdá oboch možností škrtať, alebo ani jedna nie je pre neho použiteľná, tak si musí preškrtnúť jedno trestné sivé políčko pod farebnými riadkami. Každé takéto políčko znamená 5 trestných bodov.

Naopak, preškrtnuté políčka vo farebných riadkoch prinášajú dobré body. Každý riadok sa hodnotí samostatne a bodovanie je progresívne.

Teda jedno políčko = 1 bod; dve políčka = 1 + 2 = 3 body; tri políčka = 1 + 2 + 3 = 6 bodov atď.

Ak niekto preškrtol vo svojom riadku už 5 políčok, môže pri vhodnom hode škrtať aj posledné. Napríklad: Ak má Ivan škrtnuté v žltom riadku čísla 2, 3, 4, v červenom riadku čísla 2, 4, 6, 8, 9, 10, v modrom riadku čísla 12, 8, 6, 5 a v zelenom 10, 9, môže z hodu 1, 6, 2, 6, 4, 5 škrtnúť najprv v žltom alebo zelenom sedmičku. Potom môže uzavrieť červený riadok škrtnutím dvanástky. Miesto červenej dvanástky by mohol použiť žltú osmičku alebo zelenú šestku.

Z predchádzajúceho príkladu vidieť, koľko rozhodovania musí hráč vykonávať. Akú má šancu, že niekomu zase padnú šestky tak, aby mohol uzavrieť červený riadok? Ako sú na tom súperi s červenou? Ak ešte nemajú v tomto riadku veľa čísel, znamená to pre Ivana výhodu. Po uzavretí riadka získa Ivan ešte preškrtnutie zámku na konci riadka (Ďalšie políčko do progresívneho bodovania) a červená kocka sa na znak toho, že v tejto farbe už nikto nič nesmie preškrtnúť, odloží naspäť do škatuľky. Po uzavretí troch riadkov zo štyroch hra končí. Občas sa stane, že hráči majú veľkú smolu pri hádzaní. Postupne zbierajú trestné body. Ak niektorý z hráčov preškrtne štvrté políčko s trestnými bodmi, hra tiež okamžite končí.

Nakoniec je potrebné, sčítať body za jednotlivé riadky a odčítať trestné body. Tu sa niekedy dostanete pri počítaní do čísel okolo 60, veľmi zriedka až ku stovke. Môžete túto časť používať ako propedeutiku veľkých čísel, či ako cvičenie pre najšikovnejších. Hra je však taká rýchla, že ju pokojne môžete práve kvôli týmto súčtom hrať aj v tretej či vyššej triede.

Modifikácie hra Qwixx:

Potrebujete hru zjednodušiť aby mala rýchlejší spád? Neodporúčam znižovať počet riadkov, ale skúste hrať so štyrmi bielymi kockami. Všetci si škrtajú jedno číslo, aktívny hráč o jedno viac.

Máte problém s koncom hry, lebo nechce padnúť dvanástka? Povoľte súčet troch kociek. Deti budú musieť odhadovať, či ešte nepresiahnu maximálne číslo v hre.

Rovnaký problém je s dvojkou, povoľte teda i samostatnú kocku.

Obe možnosti odporúčame len pre veľmi veľké čísla (11 a 12) a veľmi malé čísla (3 a 2).

Hra je určená pre 2-5 hráčov. Nám sa osvedčila od 3 hráčov vyššie. Vo dvojici bola akási jednotvárna.

Túto a mnoho ďalších hier nájdete na https://www.ihrysko.sk/vsetky-hry/mindok/qwixx.

autorka: RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

Pridaj komentár