Príbeh robia aj postavy

Milí kolegovia. Počas septembra sme mali možnosť stretnúť sa na seminároch, ktoré sme zorganizovali v každom krajskom meste. Okrem práci v skupinách sme rozprávali aj o tom, aké miesto majú príbehy vo vyučovaní matematiky. Záznam zo seminárov si môžete pozrieť na https://skolarau.sk/rau-inspiracie/#video.

Jednou z podmienok dobrého príbehu je aj hlavná postava. Ak chcete skúsiť použiť príbeh na svojich hodinách matematiky, alebo nechať vašich žiakov pracovať s príbehmi, tu je prehľad postavičiek, ktoré sú priamo v našich pracovných zošitoch a učebniciach.

V aritmetických zošitoch pre 3. a 4. ročník vystupujú naši najstarší kamaráti: Milka Násobilka a Peťko Sčitko. Keď treba niečo sčítať alebo odčítať, ukázať využitie týchto dvoch operácií, vtedy sa deťom prihovára Peťko Sčitko. Naopak, Milka Násobilka je expertom na násobenie a delenie a jeho využitie v matematike.

V pracovných zošitoch Geometria vystupujú namiesto Milky a Peťka Guľôčka s Kockáčikom. Sú to dvaja beťári, ktorí rozveseľujú úlohy v zošite a nenápadným spôsobom deťom pomáhajú. Napríklad „prihopkajú“ s pravítkom v ruke do úlohy, v ktorej treba merať. Guľôčka nám požičala svoju tvár a pomocou jej troch výrazov môžu deti hodnotiť ako sa im darilo na stranách Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Okrem týchto postavičiek sa už aj na I. stupni objavuje papagáj Udakak, s ktorým sa deti stretnú na II. stupni.

Na II. stupni (aj v pracovných zošitoch aj v učebnici) vás sprevádzajú úplne popletený vedec Mislyteľ a jeho verný papagáj Udakak. O tom, že to náš Mislyteľ nemá všetko dobre v hlave poukladané, svedčia aj ich mená. Rozprávajte sa o tom s deťmi, odhaľte chybičky v mene Mislyteľa – určite tým urobíte radosť vašim kolegom slovenčinárom – a skúste zistiť prečo sa papagáj volá Udakak. Aj napriek Mislyteľovej popletenosti nás sprevádza zaujímavým svetom matematiky, putuje v čase, stretáva sa s významnými matematikmi a diskutuje s nimi o ich objavoch.  Spolu s Udakakom pripomínajú deťom dôležité pojmy a fakty a navrhujú rôzne postupy riešenia. Nie vždy sú správne J. Ale veď o to nám ide – aby sa deti nad nimi zamysleli a overili, či sú relevantné alebo nie. Mislyteľ a Udakak sú často hlavnými hrdinami minipríbehov, ktoré vám ponúkame v učebnici (o využití týchto minipríbehov sme hovorili na septembrových seminároch).

Všetky naše postavičky nám slúžia na to, aby sme z matematiky urobili zábavu, bezpečný priestor na premýšľanie, diskusiu a rozhovory. A, samozrejme, na to, aby deti mohli pracovať v skupinách. To najmenej, čo môžete urobiť je, že polovica skupiny bude obhajovať názor jedného a polovica názor druhého J.

Chápeme, že nie každý učiteľ chce svoje hodiny napĺňať humorom (aj keď je to podľa nás škoda), ale každý z nás je iný a učiteľ by sa nikdy nemal nútiť do roly, ktorá mu nie je vlastná. Čo však pokladáme za nevyhnutné pre každého učiteľa, je schopnosť nebrať sa príliš vážne a nebrať príliš vážne ani svoj predmet. A tá nám, žiaľ, občas chýba.

Pridaj komentár