Hurri Count

Hra Hurri Count z vydavateľstva The Brainy Band sa radí medzi edukačné hry s opisom metodológie a variantmi pre rôzny vek hráčov. V krabičke nájdeme karty dvoch typov a pravidlá, ktoré svojou krátkosťou napovedajú, že ide o hru pre deti mladšieho školského veku. Na krabičke pritom nájdeme údaj, že hru môžu hrať deti od 6 alebo od 8 rokov. Určená je pre 2 – 5 hráčov.

Karty sa delia na podmienkové a zvieratkové.

Tie zvieratkové majú na sebe obrázky zvierat.

Pritom existujú tri druhy zvierat: ježko, žaba a vtáčik.

Na každej karte je zobrazený iba jeden druh, ale v rôznych počtoch. Napríklad 1 žabka, 2 žabky a tak ďalej až po osem žabiek. 1 žabka, dve žabky, tri žabky sú vždy na troch kartách. Od štyroch po sedem žabiek je na dvoch  kartách a osem žabiek na jedinej karte. Rovnako je to aj s kartami ostatných zvieratiek. Hráči počas hry budú musieť rýchlo spočítavať, koľko vidia zvieratiek konkrétneho druhu. Preto je dobré, že jednotlivé počty zvieratiek majú vždy graficky tú istú reprezentáciu a umiestnenie je akýmsi spôsobom systematické. Tak ako na kocke deti už po určitom čase nespočítavajú bodky, ale podľa tvaru rozmiestnenia vedia, že práve padlo päť (alebo iné číslo), tak i tu sa to deťom vryje rýchlo do pamäti. Určite musia aspoň spočiatku objekty počítať a prepájať mnohosť s číselným vyjadrením. Aby sme mohli opísať všetky didaktické ciele hry, musíme prejsť k ukážke druhého typu kariet a hernému mechanizmu.

Podmienkové karty majú na sebe:

  • číslo od 1 do 8,
  • znak <, > umiestnený medzi obrázky dvoch zvierat,
  • znak <, > umiestnený medzi obrázok zvieraťa a číslo,
  • znak ≤, ≥ umiestnený medzi obrázky dvoch zvierat,
  • znak ≤, ≥ umiestnený medzi obrázok zvieraťa a číslo
  • a jednu kartu kde je počet zvierat menší ako 1.

Ak si dobre pozriete obrázky, objavíte, že karty zvieratiek na obrázku vyššie majú v prvom stĺpci dole jednu, v druhom dve a v treťom tri bodky. Obdobne karty podmienok. Prvý stĺpec tvoria „jednobodkové“, druhý „dvojbodkové“ a posledné dva tie „trojbodkové“ karty. Táto symbolika je volená pre rýchle triedenie na jednoduché, klasické a zložitejšie karty zvieratiek a podmienok. Podľa veku hráčov a ich matematických schopností potom volíte, do koľko bodiek pôjdete.

Hra samotná je rýchla a akčná. Najprv zamiešajte balíček kariet so zvieratkami a deťom ich všetky rovnomerne rozdajte. Príjemné je, že deti nedržia karty na ruke – s tým mávajú šesťroční a mnohí starší problém. Aj túto stránku jemnej motoriky je potrebné cvičiť (a my sa k tomu dostaneme v niektorej z ďalších hier). Karty si uložia pred seba ako balíček rubom nahor. Potom zamiešajte karty podmienok a vytvorte z nich balíček doprostred stola – tiež rubom nahor. Ako prvé sa otočí jedna karta podmienky a uloží navrch balíčka. Potom hráči postupne zaradom otáčajú svoje karty zvieratiek a kladú ich pred seba. Každý si takto vytvorí balíček vlastných otočených kariet. Kedykoľvek počas otáčania kariet, ak je splnená podmienka uprostred, môže ktorýkoľvek hráč zakryť dlaňou kartu podmienky. Ak je podmienka naozaj splnená, získa kartu podmienky a tiež všetky doteraz otočené karty od svojich spoluhráčov. Ak sa pomýlil, musí dať každému spoluhráčovi po jednej karte zo svojho zakrytého balíčka. Hra pokračuje. Ak ostane iba jeden hráč s kartami zvieratiek, vyhral. Ak sa minie balíček podmienok, vyhrá ten, kto získal najviac kariet podmienok.

Nám sa vždy vyplatilo hrať vo väčších počtoch, teda 4 – 5 hráčov. Sú deti, ktoré dobre reagujú na číslo na podmienkovej karte. Číslo pritom znamená, že zvieratiek niektorého druhu na všetkých viditeľných kartách je presne daný počet. Vzhľadom na rôznosť zvierat, musí hráč vždy porovnávať číslo s mnohosťou troch rôznych množín. To, že sa jedná o zvieratká na všetkých viditeľne otočených kartách znamená, že je často nutné zvieratká spočítavať. Rýchlosť a dobrý postreh sú víťazná kombinácia.

Napríklad: Nech podmienka je číslo 1 a Peter má na balíčku 2 vtáčiky, Miško 1 ježka, Ivan 3 ježkov a Ferko 3 žabky.
Ak je na ťahu Peter, môže byť podmienka splnená, iba ak otočí jedného vtáčika, ktorým prekryje svojich dvoch.
Ak je na ťahu Miško, podmienka sa nedá splniť.
Ak je na ťahu Ivan, podmienka môže byť splnená, ak otočí vtáčikov alebo žabky. Na ich počte nezáleží, lebo prekrytím svojich troch ježkov vytvorí situáciu, kedy je Miškov jeden ježko jediný viditeľný.
Ak by bol na ťahu Ferko,… Ale veď to je jasné!

Áno nám to je jasné, no kým si tieto úvahy osvoja a zautomatizujú prváčence, chvíľu to trvá. Znamená to, že od jednoduchého sledovania a stálej kontroly počtu prešli k strategicko-taktickému uvažovaniu.

 

Ak si všimneme obrázok s podmienkami, zistíme, že v druhom stĺpci máme podmienku žabiek je viac ako 2. Tento druh podmienky sa ľahko číta, lebo prirodzený jazyk sleduje jej zápis zľava doprava. No podmienka rovno pod ňou by sa zľava doprava čítala tri je menej ako žabiek. Znie to neprirodzene a naozaj aj deti si to musia preložiť do tohto tvaru: žabiek je viac ako tri. Preto je dobré s mladšími žiakmi podmienky čítať nahlas. Dokonca môžeme čítajúceho vyzvať, aby to ostatným vysvetlil. Budeme pritom očakávať vyjadrenie: žabky môžu byť štyri, päť šesť alebo viac. Podľa schopnosti skupiny potom dbáme na vyslovení jedného, dvoch, … počtov, ktoré podmienke vyhovujú. Pri podmienke z tretieho stĺpca žabiek je menej alebo presne tri nezabudnime spočiatku upozorniť na situáciu, keď na otočených kartách nie je viditeľná žiadna žabka.

Hra sa hrá rýchlo, má spád, deti baví a často chcú hrať ešte raz. Ako pedagóg musíme ešte dbať na vytvorenie vhodných skupín do hry. Ak by totiž jeden hráč mal od začiatku pocit, že na ostatných nemá, že on to nezvláda, tak iba jedno z 10 takýchto detí je natoľko ctižiadostivé, že hru neodignoruje. Tvorme preto radšej vedomostne a rýchlostne homogénne skupiny, ktoré sa vzájomne podporujú v napredovaní.

Ak by hra mala byť ešte zložitejšia, môžete dorobiť kartičky zvieratiek dvoch druhov.

  • Kartičky, na ktorých zvieratká nie sú jednotne graficky usporiadané. (Traja ježkovia môžu byť zhora nadol, vodorovne, šikmo od rohu k rohu, či náhodne umiestnení na karte.)
  • Kartičky, na ktorých sa nachádza zmes zvieratiek. (Úvahy z nášho príkladu nie všetky budú naďalej úplne správne. Deti budú musieť sledovať aj počty vybraného druhu zvieratka na takýchto kombinovaných kartách.)

Druhá možnosť je vytvárať kombinácie podmienok. Teda dohodnúť sa, že sa otočia dve karty podmienok. Na výhru musia byť obe splnené.

Tretia možnosť je: pri číselnej podmienke prvý hráč na ťahu položí svoju kartu zvieratka rovno vedľa karty podmienky. Podmienka počtu teraz platí len pre zvieratká, ktoré sú, resp. nie sú na tejto karte.

Prajeme vám veľa spoluhráčov počítajúcich ostošesť.

Video pravidiel hry v angličtine so slovenskými titulkami nájdete na adresách:

https://youtu.be/Nq0ZbQCRazw,

http://www.thebrainyband.sk/hurricount.php,

https://www.ihrysko.sk/vsetky-hry/the-brainy-band/hurricount.

autorka: RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

Pridaj komentár