Riadené Aktívne Učenie
na TEDx Trenčín 2017

Rozprávanie, ktoré približuje ako a prečo sme sa vydali na cestu, ktorú nazývame Riadené Aktívne Učenie.

1. Žiak dostáva samostatnosť, dôveru a zodpovednosť

Učiť R∙A∙U znamená „odstrihnúť“ svojich žiakov. Dať im možnosť slobodne sa rozhodovať, veriť im, že sa dokážu učiť sami a naučiť ich, že za svoje rozhodnutia nesú zodpovednosť.

Ako spoznáte učiteľa R∙A∙U? je to učiteľ, ktorý vie, že nedokáže svojich žiakov nič naučiť. Každý sa totiž musí, či môže, naučiť iba sám.

2. Žiak je aktívny, samostatne aj v skupinách

Učenie nie je proces, pri ktorom by učiteľ žiakom v hlavách formoval vedomosti. Učenie je proces, pri ktorom učiteľ žiakom pomáha alebo ich vedie tak, aby si sami vytvárali vedomosti, aby nastúpil proces učenia sa.

Ak má byť proces učenia sa efektívny, musí byť žiak aktívny. Aktivita žiaka zvyšuje jeho angažovanosť, prepojenie s predmetom štúdia a zlepšuje výsledky celého procesu.

3. Žiak diskutuje

Najčastejšie používaná definícia hovorí, že diskusia je výmena názorov medzi ľuďmi na nejakú tému, ktorá má obyčajne za cieľ vyjasniť alebo vyriešiť nejaký problém. A o to v škole predsa ide – o riešenie problémov :).

Zapojením sa do diskusie sa žiak učí počúvať a rešpektovať názory druhých, formulovať svoje vlastné názory a hľadať relevantné argumenty.

4. Učiteľ dáva dobré otázky

Ako Sokrates, či Galileo Galilei, aj my veríme v silu otázok.

Čo to však znamená dávať dobré otázky?  Je to taký spôsob kladenia otázok, ktorý je motivujúci, ktorý vyvoláva príjemnú atmosféru, ktorý žiakov vedie po cestičke poznania podľa aktuálnej situácie.

5. Učiteľ moderuje a usmerňuje

Ideálna situácia v triede nastáva, keď všetci žiaci niečo robia a učiteľ „len tak postáva bokom a pozoruje“. Znamená to, že dokonale zvládol schopnosť komunikovať so svojimi žiakmi tak, aby s nimi komunikovať nemusel.

Pozná svoju triedu. Dokáže odhadnúť schopnosti a možnosti žiakov. Vie, aké aktivity im ponúknuť, aby boli skvelou výzvou na objavovanie nového. Je perfektne pripravený… ako dirigent symfonického orchestra.

6. Učiteľ inšpiruje a motivuje

„Vášeň je pozitívny, intenzívny pocit, že prežívate niečo, čo má pre vás ako jednotlivca veľký význam.“, Melissa Cardon.

Vášeň pre svoj predmet, vášeň pre život a pre ľudí, to je samou podstatou učiteľovej duše. Takáto vášeň inšpiruje a mení vyučovanie na fascinujúci a zaujímavý príbeh poznania.

7. Obsah je prostriedok, nie cieľ

Tretie tisícročie možno raz budeme nazývať „tisícročím zmien“. Veci a vzťahy okolo nás sa menia a tempo tejto zmeny sa zrýchľuje.

Žiaci potrebujú v škole získať zručnosti, ktoré im dajú záruku, že ich žiadna zmena nezaskočí. Schopnosť komunikovať, schopnosť učiť sa a rásť, schopnosť spolupracovať,…

Musíme svoju pozornosť od memorovania faktov presunúť k rozvoju kompetencií – a v tom nám objavovanie faktov a vzťahov môže byť veľmi nápomocné :).