Šach po tretie

Ponúkam vám niekoľko slovných úloh, pri ktorých ešte stále nepotrebujete vedieť hrať šach. Stačí poznať hodnotu šachových kameňov (figúr) a orientovať sa na šachovnici. Sú zamerané na precvičenie učiva, ktoré je súčasťou učiva na 1. stupni, rozvoj čítania s porozumením a logiky.

 

Tancovala na bále

Na hrade u bieleho kráľa sa konal veľký bál. Biela kráľovná sa tak roztancovala, že pozhadzovala svojou sukňou ostatných tanečníkov z parketu. Ospravedlnila sa a povedala, že každého postaví tam, kde stál pred tým. Pamätala si, že:

 1. stáli všetci na stĺpci c a pole c1 bolo prázdne,
 2. bolo ich tam spolu 7 – dáma, kráľ, veža, jazdec, strelec a dvaja pešiaci,
 3. hneď pri nej stál jej manžel biely kráľ a ona stála na políčku c4,
 4. veža tancovala medzi strelcom a pešiakom, pričom strelec stál od dámy zo všetkých figúr najďalej,
 5. jazdec stál na políčku s vyšším číslom ako kráľ.

Pomôžeš dáme postaviť figúrky na tanečný parket tak, aby stáli ako pred pádom?

 

Figúry sa môžu označovať písmenom alebo obrázkom jednotlivých figúr,
ktoré dávame na papierovú šachovnicu alebo použijeme šachové súpravy.                         

Úlohu riešia žiaci na konci prvého ročníka spoločne
alebo v druhom ročníku samostatne.

Správne riešenie

Šachový turnaj

Vierka sa zúčastnila šachového turnaja. Vieš na základe inštrukcií zistiť, ktorá pozícia bola z jej partie?

Musia byť splnené všetky tri podmienky:

 1. Hodnota bielych a čiernych kameňov je rovnaká.
 2. Na šachovnici stoja 4 veže.
 3. Na stĺpci b je hodnota kameňov väčšia ako na stĺpci d.

 

Riešenie: Jeden zo spôsob, ako vyriešiť danú úlohu je použiť vylučovaciu metódu. Podmienku 1. spĺňa pozícia číslo 1, 2 aj 3.  V 2. pozícii je hodnota bielych o jeden bod väčšia ako čiernych. Takže 2. pozíciu vylúčime. Podmienka 2. hovorí, že na šachovnici sú 4 veže. Znamená to, že vylúčime pozíciu číslo 1. Podmienky 3. nám hovorí, že hodnota na stĺpci b je väčšia ako na stĺpci d. Zostali nám pozície 3. a 4.  V pozícii 3 je hodnotana b stĺpci 7 a na stĺpcidlen 6. V 4. pozícii je to obrátene. Znamená to, že pozícia z Vierkinej partie je číslo 3.

Slovné úlohy na šachovnici pre 1. a 2. ročník

Peťko a Janko hrali spolu šach. Hodnota Peťkových kameňov bola 14 bodov a hodnota

Jankových bola o 3 body viac. Aká bola hodnota Jankových kameňov a na ktorej šachovnici hrali?

 

Riešenie:

Hodnota bielych kameňov:                                          Hodnota bielych kameňov:
V + V + S + J = 16                                                        V +V + S + p = 14

Hodnota čiernych kameňov:                                        Hodnota čiernych kameňov:
D + V + p = 16                                                             D + V + p + p = 17

Zo zadanie nevieme, kto bol biely a kto čierny, ale podľa výpočtu sme zistili, že Peter a Janko hrali na druhej šachovnici.

Druhú partiu si zahrala Janka s Petrou. Na šachovnici bola hodnota všetkých kameňov 20
bodov. Hodnota Jankiných kameňov bola 11. Aká bola hodnota Petriných kameňov?
Zakrúžkuj šachovnicu, ktorá tomu zodpovedá!

Riešenie:


20 – 11 = 9
Hodnota Petriných kameňov bola 9 bodov.

Na prvej šachovnici je hodnota bielych kameňov 11 a čiernych 9 bodov. Na druhej šachovnici je hodnota bielych kameňov 11 a čiernych 9 bodov. Znamená to, že nevieme rozhodnúť, ktorú partiu hrali Janka a Petra.
  

Slovné úlohy na šachovnici pre 3. ročník

Janko a Peter hrali spolu partiu. Janko mal hodnotu kameňov 21 a Peter 3krát menej. Nájdi aspoň 2 riešenia aké kamene mohli mať na šachovnici.

Riešenie:
21 : 3 = 7        
Hodnota Petrových kameňov bola 7 bodov

Možné postavenie:     a) Biely: K + D + V + V + p                               Čierny: K + S + J + p

 1. b) Biely: K + V + V + S + S + J + 2 p             Čierny: K + V + 2 p

 

Janko a Peter hrajú partiu. Janko má hodnotu kameňov 24, čo je 4-krát viac ako Peter. Akú hodnotu kameňov má Peter? Nájdi všetky kombinácie kameňov, ktoré môže mať na šachovnici Peter.
 

Riešenie:
24 : 4 = 6        
Hodnota Perových kameňov je 6 bodov.

 1. a) V + p + K
 2. b) 6 p + K
 3. c) S + S, S + J, J + J (+K)
 4. d) S + 3 p, J + 3p (+K)

 

Volám sa Viera Haraštová (podľa detí pani učiteľka šachová). Pracujem na Súkromnej základnej škole v Skalici a šach v matematike u nás využívame naplno už 7 rokov. Prvý až štvrtý ročník majú jednu hodinu matematiky do týždňa venovanú práve šachu a úlohám, ktoré vám postupne predstavujem.

One Comments

 • Mária Bariaková 27 / 10 / 2020 Reply

  Super. Ja sa s tým trápim už rok. Niečo ako šach som hrala ako dieťa, teraz to mám učiť. Po dvoch hodinách „zaškolenia“. Vaša stránka, na ktorú som dnes náhodou narazila, je výborná. Teším sa.

Pridaj komentár