Šach po ôsme

Predstavíme si posledné dve figúrky, ktoré sa pohybujú po šachovnici. A to je KRÁĽ a PEŠIAK.

Kráľ je tá najdôležitejšia figúrka na šachovnici, ktorú nemôžeme nikdy vyhodiť, môžeme ho iba zajať. To znamená – dať mu mat, ale to si vysvetlíme neskôr.

Kráľ je figúrka, okolo ktorej sa celá partia točí. Jeho pohyb je veľmi jednoduchý. Môže ísť všetkými smermi – doľava, doprava, dopredu, dozadu alebo šikmo, ale vždy len o jedno pole. V šachu má kráľ ešte jeden špeciálny ťah – rošádu, ale to zatiaľ nemusíme vedieť. Značka je K.

 

 

Takéto postavenie kráľov nie je možné.

Kráľ je figúrka, ktorá môže dostať šach, to znamená, že na neho mieri nejaká súperova figúrka tak, ako na obrázku. Ak kráľ dostane šach, musí z neho odísť alebo ho nejak riešiť. Preto je obrázok iba ilustračný pre ukázanie, ako jednotlivé figúrky môžu dať šach. V skutočnosti 4 šachy naraz nikdy nemôžu byť. Dokonca ani 3 a 2 šachy len vo výnimočnom prípade.

Pešiak je tá najmenšia a najlacnejšia figúrka na šachovnici, ale súčasne je tá najodvážnejšia, lebo nikdy nemôže ísť späť. Vždy ide iba dopredu a teší sa, že sa stane generálom.

Pešiak má hodnotu len jeden bod. Zo základného postavenia môže ísť až dve polia dopredu, ale potom už len o jedno pole.

Čierne bodky na obrázku označujú, kam môže ísť pešiak, keď tam žiadna figúrka nestojí. Krížiky ukazujú miesta, na ktorých keď stojí súperova figúrka, môže ju vyhodiť. Pešiak, keď prejde cez celú šachovnicu na ôsmu alebo prvú radu, sa musí premeniť na figúrku tej istej farby, a to na dámu, vežu, strelca alebo jazdca. To znamená, že z malého pešiaka sa stane figúrka oveľa cennejšia.

Úlohy už pre prvákov:

  1. Labyrint 1

Prejdi s bielym kráľom po šachovnici tak, aby si sa nikdy nepríblížil k čiernym kráľom a získaj žltú hviezdu.

  1. Labyrint 2

Prejdi s bielym kráľom po šachovnici a vyhoď čierneho strelca na b7 tak, aby ťa po ceste žiadna čierna figúrka nemohla vyhodiť a ani ty nemôžeš vyhodiť inú figúrku ako tohto strelca. Pohybuje sa iba biely kráľ a na každé pole môžeš vstúpiť iba raz.

Ak by ste chceli ísť inou cestou, k cieľu sa nedostanete. Napr. si zvolíte Ke2, Kd3, Kd4, Kc5, Kb5 a z tohto poľa už nemáte cestu ku strelcovi na b7. 

  1. Vyhadzovanie
    Naznač na obrázku cestu bielych pešiakov tak, aby na konci vyhodili všetky tri čierne figúrky. Čierne figúrky nebudú ťahať.

  1. Pešiak, ktorý prejde cez celú šachovnicu sa musí premeniť.

Riešenia:

  1. Súboj kráľa s pešiakom – pre šikovnejšie a staršie deti

Aby sa pešiak mohol premeniť, musí sa najskôr dostať na opačnú stranu. Tvojou úlohou je určiť, či mu v premene môže súperov kráľ zabrániť. Na každom diagrame je na ťahu biely pešiak. Je dobre si to spočiatku skúsiť priamo na šachovnici.

 

                             diag. 1                                                 diag. 2                                                 diag. 3

 

Riešenie:

Na prvom diagrame to kráľ nestihne. Aj keby pešiak nemohol ísť v prvom ťahu o dve polia, kráľ by ho aj tak nemohol chytiť.

Na druhom diagrame to opäť kráľ nestihne, lebo v piatom ťahu by už pešiak bol premenený a kráľ by vstúpil do šachu.
V treťom diagrame by kráľ mohol premeneného pešiaka okamžite vyhodiť.
Skús určiť pravidlo, podľa ktorého vieš rýchlo rozhodnúť, kedy kráľ pešiaka stihne dohoniť a kedy nie.

Riešenie: Využíva sa tu pravidlo štvorca. Spočítame, koľko ťahov potrebuje pešiak na premenu a vytvoríme štvorec. Ak sa kráľ v tomto štvorci nachádza, tak zabráni pešiakovi v premene. Ak sa nenachádza, nevie zabrániť premene. 

 

 

 

Úlohy pre starších

  1. Šachové hodiny
    Väčšina partii sa dnes hrá na čas, pričom sa používajú šachové hodiny z obrázka.

Šachové hodiny merajú čas zvlášť bielemu a zvlášť čiernemu. Na obrázku má každý hráč na partiu 5 minút. Keď prekročí jeden z nich čas a partia ešte neskončila, prehrá na čas. Partie sa hrajú aj viac hodín. Štandardne sa na partiu zo zápisom používa čas 1,5 h na 40 ťahov a po ich potiahnutí sa pripočíta každému hráčovi pol hodina na dohratie celej partie. Čas, ktorý je na hodinách, je čas, ktorý zostáva hráčovi do konca. Po uplynutí tohto času partia musí skončiť.

 

Úlohy sú určené pre šikovných žiakov štvrtého ročníka a starších:

a) Ako dlho môže takáto partia maximálne trvať?

Riešenie: 4 hodiny (oficiálne to je 3 hodiny 59 minút a 59 sekúnd)

b) Ako dlho trvala partia, keď obaja potiahli 29 ťahov, bielemu zostalo na hodinách 45 minút a čiernemu zostalo 33 minút.

 Riešenie: Pokiaľ nepotiahli 40 ťahov, tak na hodinách mal každý hráč 1,5 hodiny – t. j. 90 minút. Ak bielemu zostalo 45 minút, spotreboval 45 minút. Ak čiernemu zostalo 33 minút, na partiu spotreboval 57 minút. Spolu spotrebovali 102 minút – to je 1 hodina a 42 minút.

c) Ako dlho trvala partia, keď obaja hráči potiahli 54 ťahov, bielemu zostalo na hodinách 45 minút a čiernemu zostalo 33 minút.

Riešenie: Hráči potiahli viac ako 40 ťahov, takže sa im čas navýšil o 30 minút pre každého. Takže k času z predchádzajúcej úlohy stačí pripočítať 60 minút. Výsledok je 162 minút, to je 2 hodiny a 42 minút.

d) Pri partiách vo vyšších súťažiach sa k stanovenému času 1,5 hodiny na 40 ťahov a 30 minút na dohratie pre každého, pripočítava na hodinách po každom stlačení hodín 30 sekúnd, tzv. bonus na ťah. Ako dlho trvala partia, keď obaja hráči potiahli 29 ťahov, bielemu ostalo na hodinách 45 minút, čiernemu ostalo 33 minút a za každý ťah bola pripočítaný bonus 30 sekúnd.

Riešenie: K výslednému času z úlohy b) pripočítame hodnotu 29, pretože každý hráč potiahol 29 ťahov, za ktoré mu bolo pripočítaných 14,5 minúty. Spolu teda 29 minút. Za týchto podmienok partia trvala 102 + 29 = 131 minút.

e) Ako dlho trvala partia, keď obaja hráči potiahli 54 ťahov, bielemu ostalo na hodinách 45 minút, čiernemu ostalo 33 minút a za každý ťah bola pripočítaný bonus 30 sekúnd.

Riešenie: K výslednému času z úlohy c) pripočítame 54 minút. Výsledný čas je 162 + 54 = 216 minút.

Pridaj komentár