Riadené Aktívne Učenie (R∙A∙U)

Riadené Aktívne Učenie (R∙A∙U) je spôsob učenia (sa), pri ktorom je hlavný dôraz kladený na komunikáciu, spoluprácu a aktivitu žiakov v triede, pričom učiteľ je inšpirátorom, moderátorom a organizátorom diania v triede. Cieľom R∙A∙U je rozvíjať individuálne schopnosti a záujmy každého žiaka v triede, motivovať ho k aktívnej práci v škole aj mimo nej so zameraním na sociálne zručnosti ako je práca v tíme, komunikácia, argumentácia. R∙A∙U ponúka každému učiteľovi jasné východiská, zásady, metódy a formy práce vďaka ktorým sa vyučovanie stane pre učiteľa inšpirujúcou a pre žiakov motivujúcou činnosťou, čím sa zlepší vzťah k predmetu, žiak získa viac vedomostí a zručností. www.liberaterra.sk

KNIŽNÁ NOVINKA:

Matematici, ja a Ty

Nechajte sa vtiahnuť do vzrušujúceho sveta života a myšlienok Pytagora, Zenóna, Euklida, Archimeda, Diofanta, Oresmeho, Galilea, Keplera, Fermata, Newtona a Leibnitza, ktoré zmenili svet.

Výnimočné myšlienky v exkluzívnom grafickom spracovaní Lívie Lörintzovej podčiarknutom jedinečnými ilustráciami Lucie Žatkuliakovej.

Kniha – Riadené Aktívne Učenie

Zuzana a Peter Berovci majú dlhoročné skúsenosti ako učitelia, autori učebníc, lektori didaktiky matematiky a osobného rozvoja. Na školu sa pozerajú aj očami rodičov a starých rodičov, ale aj skúsených manažérov. Vnímajú zmeny v spoločnosti a rastúcu požiadavku na zmenu v škole. Sú však presvedčení, že túto zmenu nedosiahneme žiadnou zhora nariadenou reformou. Zmenu školy majú vo svojich rukách učitelia spolu s rodičmi, ktorí musia zmeniť svoj pohľad na dieťa a zodpovednosť za jeho vzdelávanie. Riadené Aktívne Učenie je nový prístup ku vzdelávaniu, ktorý mení postavenie žiaka, učiteľa, ale aj rodiča vo vzdelávaní. Do popredia stavia samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa a jeho aktívnu účasť v procese učenia.