inspiracia1

Písané inšpirácie

inspiracia2

Video inšpirácie

R∙A∙U - písané inšpirácie

Seminár prebiehal v kľudne príjemnej atmosfére s príjemnými školiteľmi.

Natália, september 2015

Ďakujem za príjemne strávené dopoludnie, čas strávený vo vašej spoločnosti bol veľmi príjemný a podnetný. Seminár mi ukázal iný pohľad na matematiku. Pri vyfarbovaní mandaly som zabudla na všetky problémy a zhon spojený so začiatkom roka.

Veronika, september 2015

Páčila sa mi predovšetkým osobnosť lektorov( Berovcov ), pokoj, vyrovnanosť, milota. Seminár pomenoval odborne moju prácu – napr. vedela som, že vediem Galileov rozhovor, len som nevedela, že sa to volá Galileov rozhovor. Podobne aj ďalšie činnosti v rámci R.A.U. Rada sa dávam inšpirovať technicky nenáročnými motivačnými a propedeutickými hrami.

Viera, september 2015

Váš seminár bol úžasný, veľmi ma to zmotivovalo a určite sa budeme seminárov  zúčastňovať aj naďalej.

Jana, september 2015

Seminár bol stručný, zrozumiteľný, nie príliš dlhý, názorný. Učím v piatomročníku, takže aktuálnosť, a taktiež nový pohľad na využitie času, ak sú deti s výpočtami hotové.Tiež bol prínos, že využívame Vaše TVVP už teraz.

Alena, september 2015

Už dávno so nebola na seminári, kde by som sa nenudila. Očakávala som, že mi bude prínosom, lebo cca pred 15 rokmi som u na takomto seminári bola. Odvtedy používam pracovné zošity od Berovcov. Som rada, že sa našlo vydavateľstvo, ktoré umožnilo vydať učebnice matematiky. Berovci sú veľmi šikovní a nápadití ale najmä príjemní ľudia. Ich prednášky spojené s praktickými ukážkami určite boli prínosom nielen pre mňa, ale pre všetkých účastníkov. V praxi ich budem skúšať.

Beáta, september 2015

Semináre vždy navštevujem rada, pokiaľ mám možnosť, nakoľko vždy odídem s nejakou novou inšpiráciou, podnetom či nápadom ako urobiť vyučovanie MAT nielen pútavejšie, zaujímavejšie, ale aj omnoho efektívnejšie. Tiež veľmi oceňujem, že autori nekladú dôraz len na matematiku ako takú, ale používajú ju ako prostriedok k dosiahnutiu cieľa, plne rešpektujú osobnosť človeka – žiaka, jeho vývinové zvláštnosti a jeho osobitosti. Tiež veľmi oceňujem ochotu autorov diskutovať s učiteľmi o rôznych problémoch či návrhoch a ich otvorenosť pre akékoľvek nové podnety či naše postrehy.

Eva, september 2015

Váš seminár sa mi veľmi páčil, tešila som sa, lebo som mala referencie od priateľky, ktorá bola na vzdelávaní v Poprade. Atmosféra bola veľmi priateľská a uvoľnená. Páči sa mi Váš taký „obyčajný“ ľudský vysoko profesionálny prístup. Na seminári ste mi ukázali nové postupy, zaujímavé pomôcky, námety. Bolo to pre mňa veľkým prínosom a obohatením. Určite budem sledovať ponuku Vašich seminárov.

Mária, september 2015

Na seminári sa mi páčilo aktívne zapájanie aj nás, neboli sme len pasívni :). Prínos vidím v príklade vyučovania symetrie, ako sme lepili a strihali tváre a tiež vo vyfarbovaní mandale, to by mi nenapadlo :).

Michaela, september 2015

Seminár bol úplne skvelý. Máte blízko k deťom aj k nám učiteľom, preto rozumiete čo a ako deti potrebujú počuť, vidieť, zažiť. Vaše semináre alebo akékoľvek zážitky Vás vidieť a počuť ma v mojej práci obohacujú. Bez Vašich učebníc by som bola stratená. Pracovné zošity sú pre žiakov veľmi zrozumiteľné a prehľadné. Radi s nimi pracujú. Pre mňa sú nenahraditeľným materiálom. V budúcnosti by som privítala semináre, ktorých témou by boli jednotlivé tematické celky tak, ako ste to napr. predviedli na terajších seminároch (kartičky na delenie, osová a stredová súmernosť). Je pravda, že niektoré veci robím po svojom a nie vždy všetko z Vašich učebníc a pracovných zošitov využijem, ale vždy ma Vaše podnety správne nakopnú a inšpirujú.

Michaela, september 2015

R∙A∙U – webináre

Webinár Konštrukčné úlohy a RAU

Percentá a Riadené Aktívne Učenie

Dobré skúsenosti zo škôl

R∙A∙U - video inšpirácie

Matematika 5

Baktéria Matika

Matematika 6

Losovanie

Ako písali Egypťania

Egyptské sčítanie a odčítanie

Matematika 7

Výlet do nekonečna