Hráme sa s matematikou

Začneme jednoduchými hrami a aj jednoduchou matematikou. Určite všetci učitelia na prvom stupni používajú reprezentáciu čísel pomocou počtu – počtu kvietkov, slimáčikov, stromov, bodiek. A práve počet bodiek a čo najrýchlejšie prejdenie od sčítania bodiek k číslu a číslici bude témou hry, ktorú vám dnes chceme predstaviť.

Grabolo

Doprostred stola sa rozložia okrúhle karty s číslami od 1 do 6 v rôznych farbách. Jeden hráč hodí dvomi kockami. Prvá ukazuje hľadanú farbu a druhá hľadané číslo.

Číslo je, samozrejme, reprezentované na kocke bodkami a na kartách číslicou. Po hode kockou ide o rýchlosť. Prvý, kto nájde správnu kartu, ju prikryje dlaňou a berie si ju.

Jednoduchá hra výhodná na upevňovanie reprezentácie mnohosti objektmi a číslicou. Pridanou hodnotou je nutnosť spájať dve vlastnosti hľadanej karty. Výhodu majú deti, ktoré si rýchlo zapamätajú rozloženie kariet na stole a pri nasledujúcom hode už vedia, ktorým smerom sa pozerať.

Hra trénuje aj pamäť. Obsahuje totiž aj pravidlo o možnosti brania získaných kariet spoluhráčom. Napríklad, ak už Janka získala červenú trojku, má ju uloženú pred sebou lícom nadol medzi ostatnými získanými kartami. Ivan opäť hodí červenú trojku. Na stole sa nenachádza.  Ak si deti správne spomenú, že je medzi Jankinými kartami, snažia sa dlaňou prikryť jej balíček kariet. Janka chce byť prvá, aby si kartu uchránila. Ak by bol prvý Ivan, dostal by kartu z Jankinho balíčka on.

Je rozdiel, či dieťa vidí bodky na kocke a súčasne číslicu na karte, alebo vidí iba bodky na kocke a spomína si, kto má číslicu na karte. Je to rovnaké ako rozdiel medzi otázkou ktorou ponúknete dieťaťu možnosti riešenia a otázkou, pri ktorej má dieťa tieto možnosti tvoriť.

Modifikácia hry Grabolo

Ak chcete hru použiť v čase, keď už deti majú sčítať čísla do 10, použite 3 kocky a vyrobte si kartičky s číslami od 0 do 10 v troch farbách. Na číselných kockách budete musieť prefarbiť šestku na nulu. Tým dostanete čísla od 0 do 10. Ak sa chcete vyhnúť nule, stačí povedať, že prázdna strana znamená, že sa použije iba jedna hodnota. Dve prázdne znamenajú, že všetci musia niečo urobiť. Podľa detí v triede a ich šikovnosti môžete dať:

  1. a) vymeň si získané karty s hráčom, ktorý je oproti tebe,
  2. b) posuň sa o jednu stoličku pri stole doľava, získavané karty ostávajú na svojich miestach,
  3. c) ten kto získal najviac kariet, venuje jednu svoju získanú kartu tomu, kto má pri stole kariet najmenej,

a pod.

Farby máte iba tri a na farebnej kocke je 6 stien. Namaľujte vždy protiľahlé steny jednou farbou. Tak získate rovnomerné rozloženie troch farieb na kocke.

Tak ako pôvodná hra Grabolo, tak aj tu opísaná modifikácia je vhodná pre 2 – 6 hráčov. Za optimum považujeme 4 – 5 hráčov. V týchto počtoch má hra rýchly spád a ešte nie je neprehľadná.

Túto a mnoho ďalších hier nájdete na https://www.ihrysko.sk/postrehove-hry/grabolo.html?page_id=7410.

 

autorka: RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

One Comments

Pridaj komentár