[bero_title title=“2017″ size=“60px“ color=“#333333″]
[bero_title title=“Víťazný dobrý skutok:“ size=“30px“ color=“#90c85e“]

Základná škola s materskou školou, Brestovany, 7.A

Vlastnoručne vyrobené darčeky pre starenky a starčekov v Domove pre seniorov

1. Cirkevná základná škola sv. Juraja Svidník, 7. A  Spríjemnenie atmosféry školy

2. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad – Sladkosti pre deti z detského domova, zbierka šatstva

3. Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Sekunda A – Návšteva a spríjemnenie popoludnia v domove dôchodcov

4. Spojená škola Svätej Rodiny, 7.A – Rovesnícke vyučovanie pre šiestakov

5. Spojená škola Svätej Rodiny, Sekunda – Vianočná atmosféra aj v kuchyni

6. Spojená škola – Základná škola s materskou školou, Nitrianske Pravno, 7.A  Čistenie časti prístupovej cesty, chodníka a parkoviska školy od snehu.

7. Súkromná základná škola, ŠUF  7.F. – Dúha – Ako to funguje v prírode – čistenie okolia školy od snehu, šitie vrecúšok

8. Základná škola, Školská, Bošany, 7.A – Zhotovenie adventných vencov

9. Základná škola, Školská, Bošany, 7.B – Zhotovenie adventných vencov

10. Základná škola s materskou školou, Beňadovo, 7.A – Vyčistenie chodníkov v okolí školy, aby príchod do školy bol pre všetkých bezpečný

11. Základná škola s materskou školou, Brestovany, 7.A – Vlastnoručne vyrobené darčeky pre starenky a starčekov v Domove pre seniorov

12. ZŠ Ľubotice, 7.A – Mikulášske balíčky pre detskú nemocnicu, deti v detskom domove a deti zo sociálne slabších rodín

13. ZŠ Ľubotice, 7.B – Vystúpenie s pohostením v dennom stacionári

14. Základná škola Komenského Bardejov, 7. C – Výroba skladačky Tangram pre žiakov na I. stupni školy

15. ZŠ s MŠ Kotešová, Siedma trieda – Návšteva Domova dôchodcov Jesienka

16. Základná škola s materskou školou, Mútne, 7.A – Zber plastových vrchnáčikov z PET fliaš, tetrapakov i drogérie pre Milanka

17. Základná škola s materskou školou, Mútne, 7.B – Vyčistenie zasnežených chodníkov a príjazdovej cesty k bytovke, kde bývajú dôchodcovia

18. Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov, 7.A – Návšteva útulku Havkáčov a venčenie psov, vyčistenie zasneženého školského dvora

19. ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách – Zbierka krmiva pre lesnú zver, vyčistenie krmelcov a prikrmovanie zveri

20. Základná škola Štefana Závodníka, Pružina, 7.A – Divadielko O siedmich kozliatkach pre deti v predškolskom veku

21. ZŠ Vajanského, Skalica, 7.A – Zber a burza plyšových hračiek

22. ZŠ Vajanského, Skalica, 7.B – Zber a burza plyšových hračiek

23. ZŠ Vajanského, Skalica, 7.C – Zber a burza plyšových hračiek

24. Základná škola Zákopčie, 7.A – Štedrosť a obdarovanie našich najmenších, prváčikov našej školy – výroba adventného kalendára

25. ZŠ s MŠ Hladovka, 7.A – Zbierka kníh a puzzle pre deti z rodín v ťažkej životnej situácií

26. ZŠ s MŠ Hladovka, 7.B – Žiaci žiakom – organizácia zábavno – súťažných popoludní pre žiakov 5. a 6. ročníka

27. ZŠ s MŠ Ludanice, 7.A – Žiaci siedmeho ročníka sa rozhodli pomôcť žiakom tretieho ročníka s násobilkou

28. Základná škola s MŠ, Školská 321, Brezovica, Siedmaci – Program pre žiakov našej školy

29. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice, II.O – Pečenie perníkov, ktoré sme potom predali a výťažok venovali rodine v núdzi

30. Základná škola, Eliáša Lániho Bytča, 7.A – Rozhodli sme sa potešiť deti Detského domova v Bytči a priniesť im v pred-mikulášsky deň balíčky.

31. ZŠ s MŠ Omšenie, 7.A – Spolu s mamičkami ušili Maznáčikov pre žiakov 1. A a počas týždňa Dobrých skutkov obdarovali prváčikov.

32. Spojená škola – ZŠ s MŠ Karola Kuffnera, Sládkovičovo, 7.A  Prinesenie Adventu do Senior centra Antonius obdarovali prváčikov.

33. ZŠ s MŠ Oravské Veselé, 7.A – Táto trieda si vzala na starosť úpravu okolia školy

34. ZŠ s MŠ Oravské Veselé, 7.B – Táto trieda si vzala na starosť úpravu okolia školy

35. Základná škola Šaštín-Stráže, 7.A – Triedy sa zúčastnili Mikulášskeho trhu solidarity. Počas neho predávali rôzne vlastnoručne vyrobené výrobky a rôzne jedlá.

36. Základná škola Šaštín-Stráže, 7.B – Triedy sa zúčastnili Mikulášskeho trhu solidarity. Počas neho predávali rôzne vlastnoručne vyrobené výrobky a rôzne jedlá.

37. ZŠ Jaslovské Bohunice, Siedmaci – Strávili pondelkové popoludnie s klientmi a zamestnancami  zariadenia pre seniorov Bohunka.

38. ZŠ Dolná Tižina, 7. trieda – Pustili sme sa do tvorby zlomkových kartičiek, aby sme svojou prácou pomohli našim pani učiteľkám.

39. Gymnázium J.F.-Rimavského v Levoči, Sekunda A – Príprava darčekov pre svojich najbližších.

40. ZŠ A. Kmeťa,  Žarnovica, 7. trieda  – Upratovanie snehu z okolia kostola a fary v Žarnovici.