[bero_title title=“2015″ size=“60px“ color=“#333333″]

1. ZŠ Vajanského 2, Skalica, 7. A návšteva detského domova

2. ZŠ Vajanského 2, Skalica, 7. B návšteva domova dôchodcov

3. ZŠ Medzilaborecká 11, Bratislava, 7. A vianočný bazár

4. ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice, 7. trieda darčeky pre deti z detského domova

5. ZŠ Veľké Uherce, 7. A vianočná hra Perinbaba pre občanov obce

6. ZŠ s MŠ Š. Moyzesa, Žiar nad Hronom, 7. A súťaže a tvorivé dielne pre druhákov

7. ZŠ s MŠ Š. Moyzesa, Žiar nad Hronom, 7. B finančná a materiálna pomoc pre psí útulok

8. ZŠ s MŠ Svätý Kríž, 7. A poriadok okolo školy

9. ZŠ s MŠ Brezovica, 7. trieda program pre spolužiakov

10. ZŠ Raslavice, 7. B hodina finančnej gramotnosti

11. ZŠ s MŠ J. A. Komenského Lednica, 7. A prvá kniha pre škôlkárov

12. ZŠ Hruštín, 7. B poriadok okolo jedálne

13. ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského Teplý vrch, 7. trieda pomoc prvákom s úlohami v ŠKD

14. ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, 7. trieda zveľaďovanie okolia školy

15. ZŠ s MŠ Fintice, 7. A vianočná výzdoba, úprava nádvoria

16. ZŠ Gejzu Dusíka Galanta, 7. A darčeky pre obyvateľov dodmova dôchodcov

17. ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka, 7. trieda hračky pre školský klub

18. ZŠ Jána Kupeckého Pezinok, 7. A geometrické pomôcky pre prvostupniarov

19. ZŠ Milana Mravca Raková, 7. trieda zbierka a návšteva psieho útulku

20. ZŠ s MŠ Štefanov, 7. trieda poriadok okolo školy a výzdoba školy

21. ZŠ s MŠ Gbely, 7. A a 7. B kultúrne vystúpenie a spoločenské hry pre domov seniorov

22. ZŠ Šaštín – Stráže, 7. B a 7. C odpratanie snehu okolo školy

23. SuZŠ Skalica, 7. trieda príprava a realizácia vianočnej burzy a zbierky pre Unicef

24. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad, 7. C príprava vianočných trhov, zbierka pre chorého spolužiaka

25. ZŠ s MŠ Veľký Lipník, 7. trieda Dobrá novina, koledy a zbierka pre africké deti

26. ZŠ s MŠ Červeník, 7. trieda darčeky a návšteva detského domova

27. ZŠ M. Rázusa Zvolen, 7. A darčeky pre deti z destkého domova

28. ZŠ M. Rázusa ZVolen, 7. C pozdravy pre obyvateľov DSS

29. ZŠ M. Rázusa Zvolen, 7. B vystúpenie pre obyvateľov DSS

30. ZŠ M. Rázusa Zvolen, 7. D pomoc pani upratovačkám v škole

31. ZŠ Jána Kollára Mošovce, 7. trieda výroba a predaj vianočných ozdôb, zbierka Viac než šperk

32. ZŠ S. Chalupku Prievidza, 7. A, 7. B, 7. C Mikulášsky jarmok, zbierka pre Charitu sv. Vincenta a Unicef

33. ZŠ Kráľová pri Senci, 7. trieda nezvyčajné spoznávanie histórie

34. ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, 7.A charitatívny projekt Adopcia srdca

35. ZŠ Zákopčie, 7. A náučná prezentácia pre mladších spolužiakov o ochrane životného prostredia

36. ZŠ Rejdová, 7. trieda pomoc pani učiteľkám v MŠ a na I. stupni

37. ZŠ Jura Hronca Rožňava, 7. A vianočná burza kníh a zbierka pre chorého kamaráta

38. ZŠ Jura Hronca Rožňava, 7. B vianočná zbierka hračiek pre detský domov a ŠKD

39. ZŠ Duklianska Bánovce nad Bebravou, 7. B zber plastových vrchnákov pre zdravotne ťažko postihnutého pána

40. ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D vianočné trhy a zbierka pre deti v Afrike

41. ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne, 7. B hodina fyziky pre spolužiakov

42. ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poníky, 7. trieda zbierka pre psí útulok

43. ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou, 7. trieda tvorba vyučovacej pomôcky pre I. stupeň

44. ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica, 7. trieda medovníky pre obyvateľov DSS Samaritánka

45. GJFR Levoča, sekunda enviromentálny projekt Slnečná energia aj pre nevidiacich

46. ZŠ Jaroslava Simana Valaská, 7. A, 7. B areál školy, kvetinová výzdoba, Živý Betlehém, …

47. ZŠ Malonecpalská Prievidza, 7. trieda program pre druhákov Umývaj si ručičky

48. ZŠ Bernolákova Holíč, 7. B program pre obavateľov Domu seniorov Terézia

49. CZŠ s. Michala Kendice, 7. trieda Deň patróna triedy