„Každý Dobrý skutok robí náš svet lepším“

Vydavateľstvo LiberaTerra pripravuje každoročne jedinečnú akciu pre TRIEDNE KOLEKTÍVY základných škôl. Urobte Dobrý skutok, potešte ľudí vo svojom okolí a dajte nám o tom vedieť.

Aj v tomto roku sa s naším Dobrým skutkom zapojíme do celosvetovej oslavy darovania a štedrosti #GivingTuesday. Staňte sa spolu s nami jeho súčasťou aj vy!

Prípadová štúdia Nadácie Pontis.

Pravidlá akcie Dobrý skutok sa počíta

Darujte si pocit radosti, potešte ľudí alebo zvieratká, skrášlite priestor, v ktorom žijete. Každý Dobrý skutok sa počíta!

  1. Vymyslite a v týždni od 2. decembra do 8. decembra 2019 zrealizujte Dobrý skutok. Ideálne v utorok 3. decembra, kedy sa stanete súčasťou celosvetového sviatku darovania a štedrosti #GivingTuesday.
  2. Ak sa do akcie zapojí viac ročníkov aj tried z jednej školy, vyberte spomedzi seba jednu kontaktnú osobu, ktorá pošle Správu o Dobrých skutkoch za celú školu. Vzor Správy si môžete stiahnuť tu: Správa o Dobrých skutkoch 2019.
  3. Správu o Dobrých skutkoch nám pošlite mailom na adresu dobryskutok@liberaterra.sk do 15. decembra 2019

 

Hlásenie svetu o vašich Dobrých skutkoch podáme na www.skolarau.sk a FB LiberaTerra.

Každá škola, ktorej žiaci sa urobia Dobrý skutok, dostane od vydavateľstva LiberaTerra 3 kusy nového pracovného zošita Škola v prírode.

POZOR – Dobrý skutok treba nielen vymyslieť, ale hlavne ho aj zrealizovať. Na jeho realizácii sa majú zúčastniť všetci žiaci triedy. Potrebujete informovať deti v triede? Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť informácie od dobrom skutku na nástenku: Dobrý skutok 2019

 

Čo je to Dobrý skutok?

Dobrý skutok, je čokoľvek, čo poteší kohokoľvek vo vašom okolí.

Pripravte program pre seniorov vo vašej obci, pre deti v materskej škole.
Pomôžte pani učiteľkám a pripravte vyučovaciu hodinu pre spolužiakov.
Pomôžte s úpravou vašej školy alebo školského dvora.
Dohodnite sa v útulku zvierat na venčení psíkov …

Inšpiráciu nájdete aj v dobrých skutkoch z predchádzajúcich ročníkov.
Alebo sa zapojte do iniciatívy niektorej z organizácií vo svojom okolí. Vybrať si ich môžete tu.