“Každý Dobrý skutok robí náš svet lepším”

Vydavateľstvo LiberaTerra pripravuje každoročne jedinečnú akciu pre TRIEDNE KOLEKTÍVY základných škôl. Urobte Dobrý skutok, potešte ľudí vo svojom okolí a dajte nám o tom vedieť.

Aj v tomto roku sa s naším Dobrým skutkom zapojíme do celosvetovej oslavy darovania a štedrosti #GivingTuesday. Staňte sa spolu s nami jeho súčasťou aj vy!

Prípadová štúdia Nadácie Pontis.

Pravidlá akcie Dobrý skutok sa počíta

Darujte si pocit radosti, potešte ľudí alebo zvieratká, skrášlite priestor, v ktorom žijete. Každý Dobrý skutok sa počíta!

  1. Vymyslite a v týždni od 2. decembra do 8. decembra 2019 zrealizujte Dobrý skutok. Ideálne v utorok 3. decembra, kedy sa stanete súčasťou celosvetového sviatku darovania a štedrosti #GivingTuesday.
  2. Ak sa do akcie zapojí viac ročníkov aj tried z jednej školy, vyberte spomedzi seba jednu kontaktnú osobu, ktorá pošle Správu o Dobrých skutkoch za celú školu. Vzor Správy si môžete stiahnuť tu: Správa o Dobrých skutkoch 2019.
  3. Správu o Dobrých skutkoch nám pošlite mailom na adresu dobryskutok@liberaterra.sk do 15. decembra 2019

Hlásenie svetu o vašich Dobrých skutkoch podáme na www.skolarau.sk a FB LiberaTerra.

Každá škola, ktorej žiaci sa urobia Dobrý skutok, dostane od vydavateľstva LiberaTerra 3 kusy nového pracovného zošita Škola v prírode.

POZOR – Dobrý skutok treba nielen vymyslieť, ale hlavne ho aj zrealizovať. Na jeho realizácii sa majú zúčastniť všetci žiaci triedy. Potrebujete informovať deti v triede? Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť informácie od dobrom skutku na nástenku: Dobrý skutok 2019

Čo je to Dobrý skutok?

Dobrý skutok, je čokoľvek, čo poteší kohokoľvek vo vašom okolí.

Pripravte program pre seniorov vo vašej obci, pre deti v materskej škole.
Pomôžte pani učiteľkám a pripravte vyučovaciu hodinu pre spolužiakov.
Pomôžte s úpravou vašej školy alebo školského dvora.
Dohodnite sa v útulku zvierat na venčení psíkov …

Inšpiráciu nájdete aj v dobrých skutkoch z predchádzajúcich ročníkov.
Alebo sa zapojte do iniciatívy niektorej z organizácií vo svojom okolí. Vybrať si ich môžete tu.

2015

1. ZŠ Vajanského 2, Skalica, 7. A návšteva detského domova

2. ZŠ Vajanského 2, Skalica, 7. B návšteva domova dôchodcov

3. ZŠ Medzilaborecká 11, Bratislava, 7. A vianočný bazár

4. ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice, 7. trieda darčeky pre deti z detského domova

5. ZŠ Veľké Uherce, 7. A vianočná hra Perinbaba pre občanov obce

6. ZŠ s MŠ Š. Moyzesa, Žiar nad Hronom, 7. A súťaže a tvorivé dielne pre druhákov

7. ZŠ s MŠ Š. Moyzesa, Žiar nad Hronom, 7. B finančná a materiálna pomoc pre psí útulok

8. ZŠ s MŠ Svätý Kríž, 7. A poriadok okolo školy

9. ZŠ s MŠ Brezovica, 7. trieda program pre spolužiakov

10. ZŠ Raslavice, 7. B hodina finančnej gramotnosti

11. ZŠ s MŠ J. A. Komenského Lednica, 7. A prvá kniha pre škôlkárov

12. ZŠ Hruštín, 7. B poriadok okolo jedálne

13. ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského Teplý vrch, 7. trieda pomoc prvákom s úlohami v ŠKD

14. ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, 7. trieda zveľaďovanie okolia školy

15. ZŠ s MŠ Fintice, 7. A vianočná výzdoba, úprava nádvoria

16. ZŠ Gejzu Dusíka Galanta, 7. A darčeky pre obyvateľov dodmova dôchodcov

17. ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka, 7. trieda hračky pre školský klub

18. ZŠ Jána Kupeckého Pezinok, 7. A geometrické pomôcky pre prvostupniarov

19. ZŠ Milana Mravca Raková, 7. trieda zbierka a návšteva psieho útulku

20. ZŠ s MŠ Štefanov, 7. trieda poriadok okolo školy a výzdoba školy

21. ZŠ s MŠ Gbely, 7. A a 7. B kultúrne vystúpenie a spoločenské hry pre domov seniorov

22. ZŠ Šaštín – Stráže, 7. B a 7. C odpratanie snehu okolo školy

23. SuZŠ Skalica, 7. trieda príprava a realizácia vianočnej burzy a zbierky pre Unicef

24. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad, 7. C príprava vianočných trhov, zbierka pre chorého spolužiaka

25. ZŠ s MŠ Veľký Lipník, 7. trieda Dobrá novina, koledy a zbierka pre africké deti

26. ZŠ s MŠ Červeník, 7. trieda darčeky a návšteva detského domova

27. ZŠ M. Rázusa Zvolen, 7. A darčeky pre deti z destkého domova

28. ZŠ M. Rázusa ZVolen, 7. C pozdravy pre obyvateľov DSS

29. ZŠ M. Rázusa Zvolen, 7. B vystúpenie pre obyvateľov DSS

30. ZŠ M. Rázusa Zvolen, 7. D pomoc pani upratovačkám v škole

31. ZŠ Jána Kollára Mošovce, 7. trieda výroba a predaj vianočných ozdôb, zbierka Viac než šperk

32. ZŠ S. Chalupku Prievidza, 7. A, 7. B, 7. C Mikulášsky jarmok, zbierka pre Charitu sv. Vincenta a Unicef

33. ZŠ Kráľová pri Senci, 7. trieda nezvyčajné spoznávanie histórie

34. ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, 7.A charitatívny projekt Adopcia srdca

35. ZŠ Zákopčie, 7. A náučná prezentácia pre mladších spolužiakov o ochrane životného prostredia

36. ZŠ Rejdová, 7. trieda pomoc pani učiteľkám v MŠ a na I. stupni

37. ZŠ Jura Hronca Rožňava, 7. A vianočná burza kníh a zbierka pre chorého kamaráta

38. ZŠ Jura Hronca Rožňava, 7. B vianočná zbierka hračiek pre detský domov a ŠKD

39. ZŠ Duklianska Bánovce nad Bebravou, 7. B zber plastových vrchnákov pre zdravotne ťažko postihnutého pána

40. ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D vianočné trhy a zbierka pre deti v Afrike

41. ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne, 7. B hodina fyziky pre spolužiakov

42. ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poníky, 7. trieda zbierka pre psí útulok

43. ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou, 7. trieda tvorba vyučovacej pomôcky pre I. stupeň

44. ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica, 7. trieda medovníky pre obyvateľov DSS Samaritánka

45. GJFR Levoča, sekunda enviromentálny projekt Slnečná energia aj pre nevidiacich

46. ZŠ Jaroslava Simana Valaská, 7. A, 7. B areál školy, kvetinová výzdoba, Živý Betlehém, …

47. ZŠ Malonecpalská Prievidza, 7. trieda program pre druhákov Umývaj si ručičky

48. ZŠ Bernolákova Holíč, 7. B program pre obavateľov Domu seniorov Terézia

49. CZŠ s. Michala Kendice, 7. trieda Deň patróna triedy

2016

Víťazný dobrý skutok:

Spojená škola Svätej Rodiny – Základná škola, Gercenova 10, Bratislava, 7.A.

Zbieranie odpadkov v areáli školy

1. Zo starých vecí nové – Základná škola Zákopčie č. 957, 023 11 Zákopčie, VII. A.

2. Šťastie ľuďom na Vianoce – farebné pohľadnice – Spojená škola Svätej Rodiny – Gymnázium, Gercenova 10, Bratislava, Sekunda

3. Burza – Spojená škola Kráľovnej Pokoja – ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Žiline, 7.A.

4. Pomoc pri upratovaní tried – ZŠ – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev, 7.D.

5. Mikulášsky trh solidarity – ZŠ, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín – Stráže, 7.A.

6. Mikulášsky trh solidarity – ZŠ, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín – Stráže, 7.B.

7. Mikulášsky trh solidarity – ZŠ, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín – Stráže, 7.C.

8. Zábavné popoludnie v školskom klube detí – ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408, 7.A.

9. Finančná zbierka pre Filipka Lisála – ZŠ,  Bernolákova 5, Holíč, 7.A.

10. Príjemná predvianočná hodina pre prvákov – ZŠ s MŠ, Letná 90, 076 02 Novosad, 7.A.

11. Príjemná predvianočná hodina pre prvákov – ZŠ s MŠ, Letná 90, 076 02 Novosad, 7.B.

12. Darčeky pre obyvateľov azylového domu Orchidea a vianočné pozdravy pre rehoľníčky z Kláštora sv.Kataríny Labouré – ZŠ, Školská 14, Bošany, 7.A.

13. Darčeky pre obyvateľov azylového domu Orchidea a vianočné pozdravy pre rehoľníčky z Kláštora sv.Kataríny Labouré – ZŠ, Školská 14, Bošany, 7.B.

2017

Víťazný dobrý skutok:

Základná škola s materskou školou, Brestovany, 7.A

Vlastnoručne vyrobené darčeky pre starenky a starčekov v Domove pre seniorov

1. Cirkevná základná škola sv. Juraja Svidník, 7. A  Spríjemnenie atmosféry školy

2. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad – Sladkosti pre deti z detského domova, zbierka šatstva

3. Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Sekunda A – Návšteva a spríjemnenie popoludnia v domove dôchodcov

4. Spojená škola Svätej Rodiny, 7.A – Rovesnícke vyučovanie pre šiestakov

5. Spojená škola Svätej Rodiny, Sekunda – Vianočná atmosféra aj v kuchyni

6. Spojená škola – Základná škola s materskou školou, Nitrianske Pravno, 7.A  Čistenie časti prístupovej cesty, chodníka a parkoviska školy od snehu.

7. Súkromná základná škola, ŠUF  7.F. – Dúha – Ako to funguje v prírode – čistenie okolia školy od snehu, šitie vrecúšok

8. Základná škola, Školská, Bošany, 7.A – Zhotovenie adventných vencov

9. Základná škola, Školská, Bošany, 7.B – Zhotovenie adventných vencov

10. Základná škola s materskou školou, Beňadovo, 7.A – Vyčistenie chodníkov v okolí školy, aby príchod do školy bol pre všetkých bezpečný

11. Základná škola s materskou školou, Brestovany, 7.A – Vlastnoručne vyrobené darčeky pre starenky a starčekov v Domove pre seniorov

12. ZŠ Ľubotice, 7.A – Mikulášske balíčky pre detskú nemocnicu, deti v detskom domove a deti zo sociálne slabších rodín

13. ZŠ Ľubotice, 7.B – Vystúpenie s pohostením v dennom stacionári

14. Základná škola Komenského Bardejov, 7. C – Výroba skladačky Tangram pre žiakov na I. stupni školy

15. ZŠ s MŠ Kotešová, Siedma trieda – Návšteva Domova dôchodcov Jesienka

16. Základná škola s materskou školou, Mútne, 7.A – Zber plastových vrchnáčikov z PET fliaš, tetrapakov i drogérie pre Milanka

17. Základná škola s materskou školou, Mútne, 7.B – Vyčistenie zasnežených chodníkov a príjazdovej cesty k bytovke, kde bývajú dôchodcovia

18. Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov, 7.A – Návšteva útulku Havkáčov a venčenie psov, vyčistenie zasneženého školského dvora

19. ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách – Zbierka krmiva pre lesnú zver, vyčistenie krmelcov a prikrmovanie zveri

20. Základná škola Štefana Závodníka, Pružina, 7.A – Divadielko O siedmich kozliatkach pre deti v predškolskom veku

21. ZŠ Vajanského, Skalica, 7.A – Zber a burza plyšových hračiek

22. ZŠ Vajanského, Skalica, 7.B – Zber a burza plyšových hračiek

23. ZŠ Vajanského, Skalica, 7.C – Zber a burza plyšových hračiek

24. Základná škola Zákopčie, 7.A – Štedrosť a obdarovanie našich najmenších, prváčikov našej školy – výroba adventného kalendára

25. ZŠ s MŠ Hladovka, 7.A – Zbierka kníh a puzzle pre deti z rodín v ťažkej životnej situácií

26. ZŠ s MŠ Hladovka, 7.B – Žiaci žiakom – organizácia zábavno – súťažných popoludní pre žiakov 5. a 6. ročníka

27. ZŠ s MŠ Ludanice, 7.A – Žiaci siedmeho ročníka sa rozhodli pomôcť žiakom tretieho ročníka s násobilkou

28. Základná škola s MŠ, Školská 321, Brezovica, Siedmaci – Program pre žiakov našej školy

29. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice, II.O – Pečenie perníkov, ktoré sme potom predali a výťažok venovali rodine v núdzi

30. Základná škola, Eliáša Lániho Bytča, 7.A – Rozhodli sme sa potešiť deti Detského domova v Bytči a priniesť im v pred-mikulášsky deň balíčky.

31. ZŠ s MŠ Omšenie, 7.A – Spolu s mamičkami ušili Maznáčikov pre žiakov 1. A a počas týždňa Dobrých skutkov obdarovali prváčikov.

32. Spojená škola – ZŠ s MŠ Karola Kuffnera, Sládkovičovo, 7.A  Prinesenie Adventu do Senior centra Antonius obdarovali prváčikov.

33. ZŠ s MŠ Oravské Veselé, 7.A – Táto trieda si vzala na starosť úpravu okolia školy

34. ZŠ s MŠ Oravské Veselé, 7.B – Táto trieda si vzala na starosť úpravu okolia školy

35. Základná škola Šaštín-Stráže, 7.A – Triedy sa zúčastnili Mikulášskeho trhu solidarity. Počas neho predávali rôzne vlastnoručne vyrobené výrobky a rôzne jedlá.

36. Základná škola Šaštín-Stráže, 7.B – Triedy sa zúčastnili Mikulášskeho trhu solidarity. Počas neho predávali rôzne vlastnoručne vyrobené výrobky a rôzne jedlá.

37. ZŠ Jaslovské Bohunice, Siedmaci – Strávili pondelkové popoludnie s klientmi a zamestnancami  zariadenia pre seniorov Bohunka.

38. ZŠ Dolná Tižina, 7. trieda – Pustili sme sa do tvorby zlomkových kartičiek, aby sme svojou prácou pomohli našim pani učiteľkám.

39. Gymnázium J.F.-Rimavského v Levoči, Sekunda A – Príprava darčekov pre svojich najbližších.

40. ZŠ A. Kmeťa,  Žarnovica, 7. trieda  – Upratovanie snehu z okolia kostola a fary v Žarnovici.

2018

1. Školsk. internát Športového gymnázia, Košice 

2. Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

3. Gymnázium Angely Merici, Trnava 

 4. Gymnázium J.F.-Rimavského v Levoči

5. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice

6. Súkromná základná škola, Kechnec 13 

7. Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice

8. Spojená škola Svätej Rodiny

9. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica

10. Základná škola, Žakovce

11. Základná škola – Alapiskola, Žirany

12. ZŠ Štefana Závodníka, Pružina

13. ZŠ Široké

14. ZŠ Hlinné 138 

15. Základná škola Hronské Kľačany

16. Základná škola Hruštín

17. ZŠ Kvačany

18. Základná škola, Matiašovce

19. ZŠ Narnia Okružná 2, Banská Bystrica

20. Základná škola, Nováčany

21. Základná škola Ondavské Matiašovce

22. ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky

23. Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana

24. Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna – Bratislava

25. Základná škola s materskou školou Beňadovo

26. ZŠ s MŠ Domaňovce

27. ZŠ s MŠ Hladovka

28. Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova, Bratislava

29. Základná škola s materskou školou Koš

30. Základná škola s materskou školou v Kotešovej

31. Základná škola s materskou školou, Omšenie

32. Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé

33. Základná škola s materskou školou, Pečovská Nová Ves

34. Základná škola s materskou školou v Poproči

35. ZŠ s MŠ Rišňovce

36. ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

37. ZŠ s MŠ Vavrečka 204

38. Základná škola vo Veľkom  Záluží

39. Základná škola s materskou školou, Višňové

40. Základná škola s materskou školou, Vitanová

41. Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča

42. Základná škola s materskou školou, Vydrník

43. ZŠ s MŠ Zázrivá

44. ZŠ  Zákopčie

45. Základná škola Zlatníky 

46. Základná škola, Bošany

47. Základná škola Šmeralova, Prešov

48. Základná škola Komenského Bardejov

49. Základná škola, P. Jilemnického, Zvolen

50. ZŠ Strážnická 1, Skalica

51. Základná škola , Strážnická, Ľubotice

52. Základná škola Vajanského, Skalica