Dobré pravidlá

Bratislavčania dostali ku koncu roku od svojich poslancov darček – celoročný zákaz používania pyrotechniky. Bez výnimky. Aj na Silvestra. Pod hrozbou pomerne vysokej pokuty (od 33 eur až po 500 eur). Prišla polnoc a nebo zažiarilo stovkami vystrelených rakiet až sa dych tajil. A mnohým sa určite dych tajil nielen z nádhery nad sebou, ale aj z očakávania „čo sa stane?“. A viete čo? Nestalo sa vôbec nič. Skúste si tipnúť, čo sa stane na budúci rok na Silvestra. A tak sa vlastne poslancom podarilo dosiahnuť pravý opak toho čo chceli. Prečo?
Aby učiteľ ostal vo svojej úlohe šedej eminencie, ktorá dianie v triede vedie a nebadane riadi, nedopadol ako páni poslanci, potrebuje dobré pravidlá. Čím sa vyznačujú dobré pravidlá?
Každé pravidlo, ak chce byť dobrým pravidlom, by malo spĺňať niekoľko základných podmienok. Pravidlo je dobré, ak platí šesť „Je“.
  • Je jednoduché. Dobré pravidlo má byť jasne, stručne a konkrétne sformulované.
  • Je kontrolovateľné. Dobré pravidlo musí byť zadané tak, aby sa dalo kontrolovať, či je alebo nie je dodržané. Súčasťou pravidla musia byť jasné a realizovateľné sankcie, alebo odmeny.
  • Je zmysluplné. Dobré pravidlo pomáha dosiahnuť ciele, ktoré sa zdajú zmysluplné aspoň pre väčšinu, ak nie pre všetkých zúčastnených.
  • Je dohodnuté. Podobne ako v predchádzajúcom, je ideálne ak pravidlo všetci odsúhlasia.
  • Je realistické. Dobré pravidlo vychádza z reality, zodpovedá schopnostiam a možnostiam cieľovej skupiny.
  • Je etické. Dobré pravidlo v sebe nesie etické normy a hodnoty, neponižuje a neubližuje. Má pozitívny vplyv na okolie a zúčastnených.
Napíšte nám do komentáru váš názor na to, čo sa bratislavským poslancom nepodarilo. Prečo je podľa vás pravidlo nepoužívania pyrotechniky odsúdené na neúspech?
A ak máte chuť, opíšte nám na liberaterra@liberaterra.sk pravidlo, ktoré ste vymysleli v škole a nefungovalo. Môžeme sa spolu pozrieť na to, prečo…

Pridaj komentár