Delenie do skupín

Začiatok každej aktivity v triede je kľúčový. Ak „chytíte decká“ hneď na začiatku, niečím ich zaujmete alebo zabavíte, prudko sa zvyšuje pravdepodobnosť toho, že ich bude aktivita baviť a budú ju robiť so zaujatím a pozornosťou. Každá práca v skupinách začína rozdelením účastníkov aktivity do skupín. Ako na to, aby to bolo vždy iné, zaujímavé a niekedy aj prekvapujúce?
Deliť žiakov do skupín môže učiteľ, alebo sa rozdelia žiaci sami, alebo to necháme na náhodu. Každý z týchto spôsobov má svoj význam, svoje výhody aj svoje nevýhody.
Učiteľ
Práca v dvojiciach v laviciach. Alebo dvaja žiaci sa otočia a hneď máte pripravenú štvoricu. Výhodou je, že nemusíte presúvať stoličky ani stoly, práca v skupine môže začať v priebehu niekoľkých sekúnd. Nevýhodou môže byť, že pri častom opakovaní takéhoto rozdelenia sa dvojice (štvorice) žiakom omrzia a prestanú byť pre seba prínosom. Učiteľ určí presné zloženie jednotlivých skupín. Takéto delenie odporúčame používať minimálne a iba v tom prípade, ak takýmto rozdelením sledujete špeciálny cieľ. Pôsobí príliš autoritatívne a môže vyvolať nespokojnosť a vzdor. Jemnejším variantom je, že učiteľ určí vedúcich jednotlivých skupín (ich výber by nemal byť náhodný, za vedúcich vyberáme žiakov, ktorí majú schopnosti potrebné na splnenie úlohy, pretože sú v triede prirodzenými lídrami, pretože potrebujeme ich začlenenie do kolektívu, pretože… ) a vedúci si k sebe vyberú členov tímu. Treba dávať pozor na to, aká je klíma v triede, pretože verejné vyberanie členov tímov môže byť niektorým žiakom nepríjemné a môže mať negatívny dopad na vzťahy v triede. Poznáte to – deti sú k sebe často neľútostné.
Žiaci
Toto delenie je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Výhodou je, že vznikajú skupinky, ktoré chcú navzájom spolupracovať. Nevýhodou je, že skupinky sa v čase nemenia, žiaci pracujú vždy s tými istými spolužiakmi a po čase sa prestávajú obohacovať. Niektorí žiaci môžu týmto spôsobom ostať veľmi vyčlenení z kolektívu. Z času na čas fajn, ale dávkovať veľmi opatrne.
Náhoda
Na rozdelenie do skupín podľa náhody môžete použiť množstvo kritérií a techník. Je to zábavné, prekvapujúce a zabezpečíte rotovanie žiakov v skupinách. Žiaci majú možnosť navzájom sa spoznávať.
  • Čo môžete použiť?
  • dátum narodenia (podľa mesiacov, podľa štvrťrokov, podľa dátumov… ), farbu vlasov (očí, oblečenia… ),
  • pripravíte si paličky alebo motúziky alebo stužky rôznych farieb (ak chcete skupiny po štyroch, tak budete mať štyri červené, štyri zelené, štyri modré, štyri žlté, štyri… ) pripravíte si puzzle rozstrihané na taký počet častí, koľko žiakov chcete mať v skupine (ak bude obsahom puzzle tematický obrázok alebo schéma, môžete súčasne zopakovať ťažiskový pojem alebo predchádzajúcu látku :)),
  • pripravíte si škatuľky s rôznym obsahom a žiaci sa musia dať do skupín tak, aby mali škatuľky, ktoré vydávajú ten istý zvuk,
  • delenie do dvojíc môžete urobiť tak, že prinesiete za hrsť nastrihaných špagátov, každý žiak v triede chytí jeden koniec a keď sa rozmotajú, tak tí, ktorí držia konce jedného špagátu, tvoria dvojicu,
  • rozdáte kartičky s úlohami a tí, ktorí majú rovnaký výsledok, tvoria skupinu,
  • … Vzájomné hľadanie sa podľa zadaného kritéria častokrát donúti žiakov vstať z lavice, prejsť sa, komunikovať navzájom. Áno, nevýhodou je trochu hluku, ale nespornou výhodou je to, že sa zrýchli žiacky krvný obeh, čo má za následok väčší prísun kyslíka do mozgu a to predsa chceme – žiaci môžu začať premýšľať.
Máte ďalšie tipy na rozdeľovanie žiakov do skupín? Napíšte nám ich 🙂.

Pridaj komentár