Vydavateľstvo LiberaTerra každoročne organizuje Konferenciu Riadeného Aktívneho Učenia, na ktorej je jednému učiteľovi udelená Cena R∙A∙U za prínos ku skvalitňovaniu slovenského školstva a rozširovaniu myšlienok Riadeného Aktívneho Učenia.

Cena R∙A∙U za rok 2017/2018

Cenu R∙A∙U za rok 2017/2018 získal Mgr. Ľubomír Družbacký zo ZŠ Nová Dedinka.

Nominácie na Cenu R∙A∙U za rok 2017/2018

Nominácia č. 1

Nominácia č. 2

Nominácia č. 3

Nominácia č. 4

Mnohí slovenskí učitelia sú skvelí. Neboja sa výziev, radi experimentujú, kráčajú s dobou a pre ich žiakov je učenie naozaj dobrodružstvom a zábavou. Neboja sa používať nové metódy a formy práce, neustále sa vzdelávajú, zaujímajú sa o svojich žiakov a ich potreby. Súčasne sú však veľmi skromní a neradi sa chvália svojimi úspechmi.

Pomôžte nám nájsť, zviditeľniť a odmeniť takýchto učiteľov.
Nominujte ich na Cenu R∙A∙U.

Pravidlá nominácie na Cenu R∙A∙U:

 1. Nominovať sa na cenu R∙A∙U môže učiteľ samotný alebo ho môže nominovať druhá osoba (kolega, riaditeľ, člen vedenia školy, rodič, žiaci). Nominovaný môže byť učiteľ základnej alebo strednej školy bez ohľadu na jeho aprobáciu.
 2. Vstupenkou do nominácie na Cenu R∙A∙U je akákoľvek aktivita v škole so žiakmi, ktorá vychádza z princípov Riadeného Aktívneho Učenia (samostatná práca žiakov, práca v skupinách, rovesnícke vzdelávanie, medzipredmetové aktivity, vzdelávanie mimo školy alebo triedy, projektové vyučovanie a čokoľvek ďalšie, čo ukazuje, že pri učení nemusia žiaci sedieť potichu v laviciach a počúvať výklad učiteľa).
 3. Pri nominácii treba vyplniť krátku prihlášku.
 4. Súčasťou prihlášky je dokument opisujúci aktivitu, ktorú učiteľ realizoval na svojej hodine alebo hodinách.
  Takýmto dokumentom môže byť:
  – PDF súbor, v ktorom bude opísaná aktivita, ideálne doplnená niekoľkými fotografiami,
  – PPT prezentácia, v ktorej bude opísaná aktivita, ideálne doplnená niekoľkými fotografiami,
  – krátke, max. 5-minútové video zachytávajúce a opisujúce aktivitu.

Súčasťou opisu má byť:
vyhodnotenie aktivity z pohľadu učiteľa (aké boli jeho predstavy pred aktivitou, čo sa mu podarilo a čo nepodarilo zrealizovať (prípadne môže uviesť aj dôvody), čo aktivita priniesla jemu a jeho žiakom). Ideálne je, keď svoj pohľad pripoja aj žiaci (čo sa im na aktivite páčilo, čo im priniesla, čo sa prostredníctvom nej naučili).

Nominácie prijímame do 28. februára 2019 prostredníctvom prihlášky, dokument opisujúci aktivitu môžete nahrať priamo v prihláške alebo nám ho môžete poslať na adresu skolarau@skolarau.sk.

Z nominácií vyberie porota najzaujímavejšie príspevky, ktoré budú predstavené na Konferencii R∙A∙U, ktorá sa uskutoční 11. apríla 2019 vo Zvolene. Spomedzi týchto vybraných účastníci konferencie hlasovaním rozhodnú o držiteľovi Ceny R∙A∙U za rok 2017/2018. Výhercu čaká ocenenie a zaujímavý dar. Všetky nominácie zverejníme na stránke www.skolarau.sk a FB stránke LiberaTerra.