3. ročník – 19. apríla 2018

Hotel Tenis vo Zvolene

Tešíme sa na stretnutie!

Konferencia 2018 - program

09:00 – 09:50 registrácia, občerstvenie

09:45 – 10:00 úvod konferencie, predstavenie nominovaných na Cenu R∙A∙U

10:00 – 10:30 Mgr. Zuzana Berová: Tešíš sa do školy?
Vnútorná a vonkajšia motivácia – po ktorej a kedy má siahnuť učiteľ, ak chce mať v triede nadšené deti objavujúce svet a jeho zázraky? Objavme spolu perpetuum mobile školy.

10:30 – 11:15 MUDr. Ivan Juráš: Učenie sa, ako rozvoj nervového systému a vzdelávanie ako sprevádzanie pri tomto rozvoji.
Učenie sa je v prvom rade rozvoj celého nervového systému a jeho funkcií. Motivácia ku konaniu, schopnosť komunikovať, zručnosť a ochota spolupráce, túžba poznávať, pocit radosti a zadosťučinenia. Alebo všeobecnejšie povedané: osobnosť človeka, jeho vedomosti a zručnosti. Toto všetko sú funkcie nervového systému, ktorému vládne mozog. Pri našom stretnutí sa budeme venovať niektorým významným atribútom vzťahu nervového systému a jeho funkcií s učením sa a vzdelávaním.

11:15 – 11:30 networking, občerstvenie

11:30 – 12:15 Mgr. Karel Opravil: „Mámo, táto – tak vám pěkně děkuji!“
Aneb jak nám výchova našich vlastních rodičů může ztížit povolání učitele.

12:15 – 12:45 PaedDr. Anna Chlupíková: Potrebuje štátna škola koncepciu?
Ako budujeme školský vzdelávací program v našej základnej škole. Základné školy na Slovensku sa riadia Štátnym vzdelávacím programom, ktorý si majú školy rozpracovať „na vlastné podmienky“. Už dlho zaznievajú hlasy, že sa to nedá alebo že je to zbytočné. V Základnej škole, Pribinova ul. 123/9, Nováky  budujeme už 10 rokov svoj vlastný model, ktorý zohľadňuje požiadavky „klientov“, rodičov a ich detí, ako aj požiadavky štátu. Príspevok hovorí o koncepcii školy, o krokoch jej budovania, o omyloch i úspechoch kolektívu školy, ktoré viedli k dnešnej podobe vlastnej školskej koncepcie ako pulzujúceho materiálu, ktorý nikdy nebude nemenný a hotový. 

12:45 – 13:30 obed, hlasovanie Cena R∙A∙U

13:30 – 14:15 PhDr. Jan Svoboda: Proč mi druhý (druzí) nerozumí, když to myslím tak dobře
Udělám s přítomnými celé cvičení o komunikaci, kdy si vyzkoušejí „proč mi druhý (druzí) nerozumí, když to myslím tak dobře“. Cvičení pak mohou zkoušet s žáky a mnohé jim tak osvětlí činem, ne jen sdělením.

14:15 – 14:45 PhDr. Zuzana Almáši Koreňová: Keď chceš, aby ľudia nastúpili do tvojho autobusu, zastav na ich zastávke
K tomu nám významnou mierou pomáha znalosť a efektívne používanie preferenčných komunikačných kanálov. Každý človek pri komunikácii používa komunikačné kanály alebo inak povedané, zmysly. Niektorý z kanálov môže byť dominantnejší, než ostatné. Umením bdelej komunikácie je identifikovať, kto ako komunikuje a prispôsobiť sa na jazyk daného človeka alebo skupiny.

14:45 – 15:00 networking, občerstvenie

15:00 – 15:10 Cena R∙A∙U vyhlásenie laureáta za rok 2017/2018, Dobrý skutok sa počíta – vyhlásenie víťaza FB hlasovania

15:10 – 15:40 Doc., RNDr. Peter Bero, PhD.: Nebuďte dobrí, ak môžete byť skvelí!
Byť dobrým učiteľom, či dobrou učiteľkou prináša riziko. Napriek všetkému si myslím, že tých dobrých je veľa. A tak vám hrozí, že spadnete do priemeru. Ponúkam niekoľko rád, ako prejsť do kategórie skvelých.

15:40 – 16:00 ukončenie konferencie, networking

Naši skvelí rečníci:

PhDr. Jan Svoboda – vyštudoval psychológiu a pôsobil ako poradenský psychológ a psychoterapeut. Je akreditovaným lektorom pre ČR a SR. Vysokoškolský učiteľ a odborný asistent na Katedre školskej a pedagogickej psychológie Ostravskej univerzity. Počas mnohoročnej pedagogickej a poradenskej praxe publikoval množstvo článkov, je autorom skrípt, kníh a odborných publikácií. Svojou odbornosťou a strhujúcim spôsobom podania dokáže poslucháčov zaujať tak, že nevnímajú čas. Každý kto ho už niekedy počul, vie že sa máme na čo tešiť.

Mgr. Karel Opravil – špeciálny pedagóg, etoped s dvadsaťpäťročnou praxou a so zameraním na medziľudskú komunikáciu, rizikové správanie detí a mládeže. Je spoluautorom projektu Minimalizace šikany. Pôsobí ako poradca a svoje skúsenosti z praxe využíva ako lektor a prednášateľ. Jeho humor a odborný vhľad robí z jeho prednášok nezabudnuteľný zážitok.

MUDr. Ivan Juráš – zriaďovateľ súkromnej ZŠ s MŠ, člen Montessori Europe, socioterapeut, lekár. Dlhodobo sa zaoberá poruchami učenia, správania a ich neurofyziologickými príčinami. Svojich poslucháčov zaujme nielen odbornými znalosťami, ale najmä hlboko ľudským prístupom a empatiou.

PaedDr. Anna Chlupíková – riaditeľka Základnej školy v Novákoch. Podporuje nadšenie učiteľov, ich vzdelávanie sa, rôznorodé formy vyučovania, zapájanie sa do projektov a experimentov. V škole zaviedla úplnú elektronizáciu dokumentácie. Školský vzdelávací program pod jej vedením obohacuje rad netradičných kurzov prierezových tém. Je členkou mnohých profesionálnych i občianskych združení. Je tou, ktorá posúva naše školstvo dopredu – vytrvalou každodennou prácou s deťmi, so svojimi učiteľmi, s učiteľskou komunitou. Robí to s láskou, odhodlaním a nezlomnou vierou v dobro, ktoré sa v nás ukrýva.

PhDr. Zuzana Almáši – Koreňová – vyštudovala pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici. Má dlhoročné skúsenosti ako letorka mäkkých zručností. Pôsobila v Iuvente v projekte KomPrax pre mladých, viedla Montessori škôlku, venovala sa rozvoju znevýhodnených detí. Je certifikovanou koučkou RCC, Brain Based Coaching, držiteľkou certifikátu Neuroleadership na metódu Results koučing, NLP Master Practitioner, autorkou prvej NLP rozprávkovej knihy pre dospelých. Svoju neuveriteľnú tvorivosť a nikdy nekončiace nápady prepája lektorskou činnosťou a vedomosti z uvedených oblastí uplatňuje aj v umení, vo svojich jedinečných Bábkach, ktoré liečia dušu. Je iskrivá, autentická, nezabudnuteľná.

Mgr. Zuzana Berová – autorka, inšpirujúca lektorka a propagátorka Riadeného Aktívneho Učenia. Filozofiu a myšlienky Riadeného Aktívneho Učenia vkladá do učebníc matematiky pre základnú školu, didaktických a odborných materiálov pre učiteľov. Je spoluautorkou knihy Umenie byť učiteľom. Jej vášňou a životným poslaním je meniť školu tak, aby bola príjemným a príťažlivým miestom rozvoja a vzdelávania pre deti aj učiteľov, čo sa odráža v jej živých, pútavých a inšpirujúcich vystúpeniach.

Doc. RNDr. Peter Bero, PhD. – vysokoškolský a stredoškolský učiteľ, topmanažér, kouč, expert na vzdelávanie, strhujúci rečník. Autor a propagátor Riadeného Aktívneho Učenia. Autor základoškolských, stredoškolských a vysokoškolských učebníc, odborných kníh z oblasti osobného rozvoja, rozhlasových hier a rozprávok. Názov jeho knihy Nikto nepríde je vyjadrením presvedčenia, že zmenu v našej škole dokážu a môžu realizovať iba učitelia svojou každodennou snahou. Pretože každá zmena je zmenou k lepšiemu.

A takouto zmenou určite bude aj 19. apríl 2018 a stretnutie výnimočných učiteľov vo Zvolene.

Súčasťou programu sú nielen strhujúce  a inšpirujúce vystúpenia, ale aj výborné občerstvenie podčiarknuté príjemnou atmosférou hotela Tenis a možnosť diskutovať s kolegami z celého Slovenska. A s diskusiou môžete začať už v stredu večer. Pre záujemcov sme pripravili neformálne posedenie pri čaši vína.

Účastníci konferencie svojím hlasovaním opäť rozhodnú o tom, kto bude laureátom Ceny R∙A∙U za rok 2017/2018. Nominácia je uzavretá, o pár dní vám predstavíme troch kandidátov, spomedzi ktorých svojím hlasovaním priamo na konferencii vyberiete laureáta za rok 2017/2018.

Aj tento rok oceníme účastníkov akcie Dobrý skutok sa počíta.

Atmosféru a prednášky z predchádzajúcich ročníkov konferencie si môžete pripomenúť prostredníctvom videí, ktoré sú na tejto stránke.

Chcete byť súčasťou tohto nezabudnuteľného dňa?
Stačí vyplniť niekoľko údajov v prihlasovacom formulári a prísť :). Prihlasovanie uzatvárame 31. 3. 2018.

Konferenčný poplatok 12,50 € pre učiteľov zo škôl, ktoré používajú učebnice vydavateľstva LiberaTerra.
Konferenčný poplatok pre ostatných 25 €.

V prípade, že sa chcete zúčastniť neformálneho stretnutia už v stredu večer, dohodnite si ubytovanie na recepcii hotela (hotel vám poskytne 15% zľavu z ubytovania – stačí pri rezervácii informovať o tom, že sa zúčastníte konferencie R∙A∙U spoločnosti LiberaTerra).

Konferencia 2017 vo videách

Konferencia 2016 vo videách