4. ročník – 11. apríla 2019

Hotel Tenis vo Zvolene

4. ročník Konferencie R∙A∙U sa opäť ponesie v duchu skvelých prednášok, stretnutí a zaujímavých diskusií. Tešíme sa na vás v príjemnom prostredí hotela Tenis vo Zvolene vo štvrtok 11. apríla 2019.

Pri prihlásení do 15. marca 2019:
Konferenčný poplatok 12,50 € pre učiteľov zo škôl, ktoré používajú učebnice vydavateľstva LiberaTerra.
Konferenčný poplatok pre ostatných 25 €.

Pri prihlásení od 16. marca 2019:
Konferenčný poplatok 15 € pre učiteľov zo škôl, ktoré používajú učebnice vydavateľstva LiberaTerra.
Konferenčný poplatok pre ostatných 30 €.

V prípade, že sa chcete ubytovať v hoteli Tenis, dohodnite si ubytovanie na recepcii hotela.

Cena za 1-posteľovú izbu je 89 €/noc. Cena za 2-posteľovú izbu je 109 €/noc . V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, internet, parkovné a vstup do wellness. Zvlášť sa účtuje miestny poplatok  0,40 €/osoba/noc.

Z týchto pultových cien bude účastníkom konferencie poskytnutá zľava vo výške 15 %. Stačí pri rezervácii informovať o tom, že sa zúčastníte konferencie R∙A∙U. S rezerváciou ubytovania neváhajte – miesta sa rýchlo míňajú

Program konferencie

8:45 – 9:30           zvítanie sa po roku, registrácia, občerstvenie, rozhovory pri kávičke

9:30 – 10:00        Zuzana Berová: Cesta R∙A∙U môže byť kľukatá, ale určite nie je zarúbaná
Aj keď sa to učiteľovi niekedy zdá, nie je „sám vojak v poli“. V mojom vystúpení vysvetlím, prečo R∙A∙U nie je metóda a priblížim podporu, ktorú ponúkame každému, kto vstúpi na cestu Riadeného Aktívneho Učenia.
Zuzana Berová vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Skúsenosti získané za katedrou či na manažérskych pozíciách, poznatky zhromaždené štúdiom neurovied, pohľady sprostredkované tisíckami učiteľov na seminároch a konferenciách, písanie učebníc a kníh, rodičovské úspechy a prešľapy, to všetko sformovalo jej cestu za životným poslaní. Cestu Riadeného Aktívneho Učenia. Pozýva na ňu učiteľov prostredníctvom učebníc a pracovných zošitov, ktorých je spoluautorkou a vystúpení na seminároch a konferenciách.

10:05 – 10:50     Katarína Sipos: Ako učiť, ak máme v triede deti so ŠVVP
V dnešnej dobe sa v školách často stretávame s deťmi, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť v dôsledku porúch učenia, pozornosti či správania. Učiteľom však chýbajú informácie a nástroje, ako týmto deťom pomôcť. Mám pre vás pár užitočných tipov, ako si môžete pri vyučovaní pomôcť, ako ho môžete urobiť zábavnejším, taktiež čo robiť v prípade, že sa deti prestávajú koncentrovať. Dozviete sa prečo to tak môže byť, a porozumiete tak lepšie deťom, ale aj samým sebe. Čoraz viac je totiž dôležité klásť dôraz nie na to ČO učiť, ale AKO učiť.
Katarína Sipos je zakladateľka a riaditeľka Centra AVARE, terapeutka bilaterálnej integrácie,  INPP a JIAS, národná riaditeľka JIAS pre Slovensko a Českú republiku. Zaujíma sa o holistický prístup k riešeniu porúch učenia, správania, koncentrácie, zaujíma ju psychológia, neurológia, neuropsychológia, dietetológia a prirodzený vývin dieťaťa a možnosti ako mu napomáhať.

10:55 – 11:20     občerstvenie, rozhovory pri kávičke

11:20 – 11:50     vystúpenia učiteľov nominovaných na Cenu R∙A∙U

11:50 – 12:35     obed, rozhovory pri kávičke

12:35 – 12:45     budeme sa chváliť a krstiť J

12:45 – 13:20     Juraj Droppa: Plusy a mínusy slovného hodnotenia
Čo je a čo nie je formatívne hodnotenie? Prečo používať formatívne hodnotenie a ako ho zavádzať do vyučovania?  Dokáže slovné hodnotenie motivovať žiaka viac ako známka?  Otázka „čo pri hodnotení funguje“ nie je tak úplne na mieste, pretože všetko niekde funguje a nič nefunguje všade. Tou zaujímavou a podstatnou otázkou však je „za akých okolností to funguje“?
Juraj Droppa je zriaďovateľ súkromnej základnej školy so záujmom o veci verejné. Na škole U Filipa vládne tvorivá, priateľská atmosféra uprostred ktorej sa rozvíjajú a rastú učitelia aj ich žiaci. Aj vedenie aj pedagogický zbor sú otvorení novým myšlienkam a neboja sa vykročiť na chodníčky neprebádané.

13:25 – 14:10     Vladimír Burjan: Šesť P, ktoré rozhodujú o tom, akým ste učiteľom
Učitelia nie sú rovnakí. Niektorí sú výborní, iní slabší a v rámci každej z týchto skupín existuje mnoho rozdielnych typov. Čo rozhoduje o tom, či je niekto dobrým pedagógom? Závisí to najmä od nejakých vrodených predpokladov alebo sa možno stať dobrým učiteľom vďaka kvalitnej profesijnej príprave? Je k tomu potrebná rozsiahla teoretická výbava? Alebo sú dôležitejšie postoje? Postupne som sa dopracoval k presvedčeniu, že o kvalite učiteľa rozhoduje šesť P. Viac zatiaľ neprezradím. Len toľko, že medzi ne nepatrí pôvod, pleť, pevné nervy ani protekcia.
Vladimír Burjan je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave. Po jej ukončení učil na bratislavskom gymnáziu na Grösslingovej ulici (GAMČA) matematiku. Po roku 1989 pôsobil krátko na ministerstve školstva a neskôr na Výskumnom ústave pedagogickom. Od roku 1994 je riaditeľom spoločnosti EXAM testing, spol. s r. o., ktorá sa zameriava na meranie výsledkov vzdelávania. Je vydavateľom a šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA a organizátorom konferencií Cesty k dobrej škole. V rokoch 2016 – 2017 bol externým poradcom ministra školstva. Je tiež spoluautorom reformného dokumentu Učiace sa Slovensko, v ktorom so spoluautormi načrtli víziu rozvoja slovenského školstva v nasledujúcich 10 rokoch.

14:15 – 14:40     občerstvenie, rozhovory pri kávičke

14:40 – 14:50     vyhlásenie Laureáta Ceny R∙A∙U, Dobrý skutok sa počíta

14:50 – 15:20     Peter Bero: Prečo je Sahara púšťou?
Učitelia riešia dva dôležité problémy týkajúce sa obsahu. Prvý – deti dnes učíme oveľa menej ako kedysi. Druhý – nestíhame, pretože na všetko je málo času. Je to paradox hodný Einsteinovej teórie relativity, napriek tomu však budeme (spoločne) hľadať jeho riešenie.
Peter Bero bol učiteľom na základnej škole, gymnáziu aj univerzite. V časoch, keď sa jeho cesty rozišli so školstvom pôsobil ako manažér v malých, veľkých, ba až nadnárodných spoločnostiach. Je autorom vedeckých prác, učebníc a pracovných zošitov, popularizačných a motivačných kníh, rozprávok a rozhlasových scenárov. Jeho túžba odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti ho vrátila späť ku školstvu. Je spoluautorom a nadšeným lektorom filozofie Riadeného Aktívneho Učenia.

15:25 – 16:00     slzy, lúčenie, cesta domov

Konferencia 2018 vo videách

Konferencia 2017 vo videách

Konferencia 2016 vo videách